Gestart in 2007

Projectduur: 1  1/2 jaar 

Projectleider: Frank B. Niessen / Magda M.W. Ulrich – VUmc

Doel
Brandwondenpatiënten overleven gelukkig heden ten dage doorgaans hun verbrandingen. Echter een groot psychisch, functioneel en cosmetisch probleem zijn de hypertrofische littekens die ontstaan. Preventie van littekenvorming is het ultieme doel van dit project.

Achtergrond
Wanneer de oorzaak van littekenhypertrofie gevonden kan worden is het waarschijnlijker dat we een goede therapie ter preventie van deze littekens kunnen vinden. Meer en meer laat onderzoek zien dat de oorzaak te vinden is bij een abnormale (epi-)dermale interactie. Uit eigen onderzoek blijkt dat keratinocyten meer delen, abnormaal uitrijpen en een ander groeifactorenprofiel tonen in hypertrofische versus normale littekens. Het keratinocytengedrag kan zelfs voorspellen of er een hypertrofisch litteken ontstaat (nog ongepubliceerd).
Foetaal onderzoek toont min of meer aan, dat in der eerste twee trimesters van een zwangerschap een wond littekenloos geneest. Dat correleert aardig met de ontwikkeling en uitrijping van de epidermis. We willen weten of de epidermis (mede)verantwoordelijk is voor de littekenloze genezing en hoe we deze epidermis kunnen beïnvloeden.

Methode
In een studie met immuun gecompromitteerde NOD/SCID muizen kan huid worden getransplanteerd op zodanige wijze dat het humane kenmerken behoudt. Op deze wijze kan het cel- en groeifactorprofiel nader worden onderzocht.

Verwacht resultaat
Deze studie zal meer inzicht geven in het moment waarop littekenhypertrofie ontstaat en de rol van de epidermis daarin meer ophelderen.

Beknopte samenvatting van de resultaten
Deze pilot studie heeft als doel factoren te vinden die een rol spelen bij de ontwikkeling van hypertrofe littekens. Onderzoek heeft laten zien dat een wond in de eerste twee trimesters van de zwangerschap littekenloos geneest. Om die reden is in deze pilot studie volwassen huid met foetale huid vergeleken.

Op dag -21 zijn stukjes volwassen of foetale huid van mensen op NOD/SCID muizen getransplanteerd. Dit zijn bijzondere muizen omdat zij een beperkt immuunsysteem hebben. Dit beperkte immuunsysteem zorgt ervoor dat de menselijke huid niet wordt afgestoten. Na drie weken is het transplantaat ingegroeid en is er een wond in gemaakt (dit wordt dag 0 genoemd). De genezing van deze wond wordt bestudeerd in de tijd. De volwassen transplantaten worden met de foetale transplantaten vergeleken.

Bij de foetale transplantaten op dag 0 is veel αSMA expressie gevonden, wat wijst op de aanwezigheid van zogenaamde myofibroblasten; de cellen die voor de contractie in hypertrofe littekens zorgen. Dit is opmerkelijk en onverwacht aangezien op dag 0 nog geen wond gemaakt is en de humane huidjes alleen nog ingegroeid zijn. Helaas hebben we, door technische problemen, (nog) niet kunnen onderzoeken of deze cellen uit de menselijke of de muizen huid komen.

print