Gestart in 2013

Projectduur: 4 jaar

Projectleiders: C.A. Spek – AMC / M.P. Peppelenbosch – Erasmus MC

Achtergrond

De vorming van littekenweefsel blijft een van de grootste problemen met betrekking tot
brandwonden. Nieuwe strategieën die de vorming van littekenweefsel kunnen tegengaan zouden de
huid in staat moeten kunnen stellen zich netjes te herstellen. Recent hebben wij gepubliceerd dat
zogenaamde PAR receptoren belangrijke mediatoren zijn bij de vorming van bindweefsel in de long.
Aangezien bindweefselvorming een belangrijk kenmerk is van littekens lijken de PAR receptoren
ideale kandidaten om nieuwe behandelmethodes op te richten onder andere ter voorkoming van
littekenweefsel.

Aanpak/methoden

Om te bepalen of PARs inderdaad een rol spelen bij bindweefselvorming in de huid hebben
we specifieke huidcellen (dermale fibroblasten) gestimuleerd met verschillende PAR-activatoren.
Daarnaast hebben we specifieke PAR remmers getest in de dermale fibroblasten. Tenslotte
hebben we getracht te bepalen of het remmen van PARs ook leidt tot minder
bindweefselvorming.

Resultaten

De stimulatie van dermale fibroblasten met PAR-agonisten had weinig effect op de mate
van bindweefselvorming. Interessant genoeg bleek het remmen van PARs in dermale fibroblasten
echter te leiden tot minder bindweefselvorming. In overeenstemming met deze resultaten die
suggereren dat PARs een belangrijke bijdrage leveren aan bindweefselvorming in de huid, blijkt dat het gebrek van een specifiek PAR tot minder bindweefsen vorming leidt na verwonding van de huid. De
uiteindelijke experimenten waarbij we PARs hebben geremd (om te bepalen of
overmatige bindweefselvorming eventueel behandeld kan worden met PAR remmers) geven helaas
echter geen duidelijk beeld.

Conclusie

PARs lijken een belangrijke rol te spelen bij bindweefselvorming in de huid (voornamelijk
omdat het dermale fibroblasten aanzet tot de productie van matrix eiwitten). De klinische
toepasbaarheid van specifieke PAR remmers is echter niet duidelijk geworden in het huidige project.

print