Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: Nancy E.E. van Loey – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Pijn is een bekend probleem bij brandwonden. Echter, biologische mechanismen van pijn zijn onvoldoende begrepen. Dat is niet verbazingwekkend omdat pijn complex is: lichamelijke, cognitieve, affectieve en gedragsfactoren lijken allen een invloed uit te oefenen op pijnervaringen. Recente studies wijzen op de relatie tussen pijn en biologische markers zoals bepaalde cytokines en chemokines die mogelijk tot nieuwe behandelingen zouden kunnen leiden.

Doelstelling

Met deze pilot studie willen we onderzoeken of er een relatie is tussen verschillende biologische markers, psychologische problemen en pijn.

Methoden

Biologische markers zullen bepaald worden in bloed samples en eschar. Pijn en psychologische problemen worden gemeten met gevalideerde zelf-rapportage meetinstrumenten.

Verwacht resultaat

We verwachten inzicht te krijgen in eventuele relaties tussen biologische markers, psychologische problemen en pijn.

print