Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Theodoor H. Smit  – VUmc

Achtergrond

Bewegingsbeperkingen in gewrichten zijn belangrijke problemen die veelvuldig voorkomen na brandwonden. De beperking zit niet in het gewricht zelf, maar in een tekort aan huid. Het behoud of herstel van de gewrichtsfunctie is dus een belangrijk doel bij de revalidatie van brandwondpatienten. Deze revalidatie begint al in het ziekenhuis, dus nog gedurende de wondgenezingsfase.  Verschillende rek- en spalktechnieken worden ingezet om mechanische tegenkrachten te bieden aan de contractie van het wondgebied. De veelheid aan mogelijke regimes en gebrek aan klinisch bewijs van effectiviteit maken het echter moeilijk om tot goede klinische onderzoeken en protocollen te komen. Recente studies maken duidelijk dat mechanische krachten direct het gedrag en de functie van cellen beïnvloeden. Daarom denken wij dat in vitro modellen een goed alternatief zijn voor het bestuderen van het effect van verschillende toedieningsvormen van mechanische belasting op cel functie.

Doelstelling

Doel van dit project is een in vitro test system op te zetten, waarmee verschillende rek- en spalkstrategieën nagebootst kunnen worden. Hiermee kan vervolgens het effect op celfunctie en expressie van markers die geassocieerd worden met littekenaanmaak gemeten worden. Ook zal bestudeerd worden op welk tijdstip gedurende/na genezing een dergelijke therapie het best gestart kan worden.

Methoden

Recent hebben wij een biaxiale weefsel tester ontwikkeld. Dit is een computer-gestuurd apparaat dat een stukje huid of litteken in 2 dimensies statisch of dynamisch kan belasten met bekende krachten. Het apparaat zal verder verfijnd worden om ook kweekperiodes tot ca 2 weken mogelijk te maken. Huid of littekenweefsel kan hiermee aan verschillende protocollen van mechanische belasting worden blootgesteld, waarna de effecten gemeten worden aan de hand van expressie van litteken en contractie markers en celfunctie (immunohistochemie en PCR)

Verwacht resultaat

Dit project zal een systeem opleveren voor het testen van spalk en rekregimes voor brandwondgenezing. Het testen van verschillende regimes zal duidelijke aanwijzingen opleveren voor de best mogelijke klinische toepassing, die vervolgens een wetenschappelijke basis leveren voor verder klinisch onderzoek. Dit project zal in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van kennis over littekenbehandeling en revalidatie.

print