Gestart in 2010

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Veel patiënten krijgen bewegingsbeperkingen bij gewrichten doordat brandwondenlittekens samentrekken (contraheren). Er zijn verschillende technieken om de contractie op te heffen; deze technieken hebben allemaal specifieke nadelen. Vaak wordt een transplantatie gebruikt die een week nodig heeft om in te groeien. Als het transplantaat niet ingroeit resteren wonden die weer samentrekken. Betere resultaten kunnen geboekt worden door beschikbare gezonde huid uit de omgeving optimaal te benutten. De huid moet met een huidsteel aan de oorsprong vast zitten om doorbloed te blijven. Het nadeel is dat de verste punt van de lap vaak slecht doorbloed is. Door nieuwe inzichten weten we nu dat er overal in het lichaam bijzondere bloedvaten onderhuids zitten die we kunnen opsporen met de Doppler-techniek. Als we zorgen dat deze vaten, perforatoren genaamd, de huidplastiek van bloed blijven voorzien dan moeten grotere en veiligere huidplastieken gedaan kunnen worden, zodat vaker gezonde huid in plaats van een transplantaat gebruikt kan worden.

Doelstelling

De doel van deze aanvraag is om de nieuwe techniek (huidplastiek gebaseerd op een perforator) te vergelijken met de meest gebruikte standaard techniek: het volledig dikte huidtransplantaat.

Methoden

Patiënten die in aanmerking komen voor een correctie van een bewegingsbeperking door een litteken, waarbij huid beschikbaar is voor een perforator-huidplastiek, worden gevraagd om aan het onderzoek mee te doen. Voor de operatie worden de perforator opgezocht met de Doppler-techniek. Om het bloedvat wordt het design gemaakt voor de huidplastiek. Tijdens de operatie wordt geloot of de nieuwe of standaard techniek wordt verricht.

Verwacht resultaat

Na 1 en 3 weken wordt gekeken of de huid genezen is. Omdat de doorbloeding bij de nieuwe techniek intact blijft wordt verwacht dat de wonden sneller geneest. Bovendien wordt niet alleen de gehele dikte gezonde huid gebruikt maar ook onderhuids vetweefsel waardoor verwacht wordt dat de lange termijn functie en uiterlijk van de huidplastiek beter zou moeten. De resultaten van de reeds geopereerde patiënten lijken dit te bevestigen omdat de huid niet samentrok.

print