Afgerond in 2015

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Paul van Zuijlen – VSBN

Achtergrond

Veel patiënten krijgen bewegingsbeperkingen bij gewrichten doordat brandwondenlittekens samentrekken (contraheren). De meest gebruikte operatie is het invoegen van een transplantaat. Als het transplantaat niet ingroeit resteren wonden die weer samentrekken. Betere resultaten kunnen geboekt worden door beschikbare gezonde huid uit de omgeving optimaal te benutten. De huid moet met een huidsteel aan de oorsprong vast zitten om doorbloed te blijven. Door nieuwe inzichten weten we nu dat er overal in het lichaam bijzondere bloedvaten onderhuids zitten. Als we zorgen dat deze vaten, perforatoren genaamd, de huidplastiek van bloed blijven voorzien dan moeten grotere en veiligere huidplastieken gedaan kunnen worden, zodat vaker gezonde huid in plaats van een transplantaat gebruikt kan worden. Het doel van dit onderzoek was om de nieuwe techniek (huidplastiek gebaseerd op een perforator) te vergelijken met de meest gebruikte standaard techniek: het volledig dikte huidtransplantaat.

Methoden

Patiënten die een operatie ondergingen voor een litteken contractuur ten gevolgen van brandwonden, werden gevraagd om aan het onderzoek mee te doen. Tijdens de operatie werd geloot of de nieuwe of de standaard techniek wordt verricht. Na drie maanden werd de oppervlakte en breedte van de huidlappen of transplantaten gemeten. Ook werd er gekeken naar de elasticiteit, kleur en bewegingsuitslag na die maanden. Resultaten: zestien patiënten ondergingen de perforator huidplastiek, viertien patiënten kregen het volledige dikte huidtransplantaat. De perforator huidplastieken namen toe in breedte en oppervlakte, gemeten na drie maanden, terwijl de volledige dikte huidtransplantaten juist in breedte en oppervlakte afnamen.

Resultaten

De verschillen waren statistisch significant. De perforator huidplastieken kwamen bovendien, qua kleur en elasticiteit, meer overeen met gezonde huid dan de volledige dikte huidtransplantaten. Geconcludeerd is dat de perforator huidplastiek een effectieve techniek is voor de behandeling van litteken contracturen. Het levert betere resultaten op lange termijn dan het volledige dikte huid transplantaat. Een perforator huidplastiek dient daarom verkozen te worden boven het volledige dikte huidtransplantaat voor de behandeling van litteken contracturen.

print