Gestart in 2010

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Peter H. Nibbering – LUMC

Achtergrond

Bacteriële infecties bij brandwondpatienten vertragen het herstelproces, waardoor meer littekenweefsel ontstaat en patiënten langdurig behandeld moeten worden met hoge kosten voor de volksgezondheid tot gevolg. Daarnaast zijn invasieve infecties verantwoordelijk voor ernstig lijden en het overlijden van patiënten met brandwonden. De veroorzakers van de infecties zijn vaak moeilijk te bestrijden omdat de bacteriën veelal niet reageren op de gangbare antibiotica en/of zich in een biofilm bevinden.

Doelstelling

In het voorgestelde onderzoeksproject zullen wij de moleculaire basis van de interacties tussen bacteriën (in biofilm) en verwonde menselijke huidconstructen ophelderen. Op basis van deze resultaten verwachten wij geschikte (antimicrobiële) agentia te identificeren voor de behandeling/preventie van  infecties in brandwondpatiënten (doelstelling 1).Tevens zullen de effecten van verschillende factoren, die bacteriële biofilm vorming beïnvloeden, op infecties op (verwonde) menselijke huidconstructen en het wondhelingsproces worden onderzocht (doelstelling 2).

Methoden

Wij zullen 3D menselijke huidconstructen tezamen met  locale afweercellen kweken. In deze huidconstructen zullen wonden worden gemaakt, die vervolgens worden geïnfecteerd met bacteriën die vaak complicaties veroorzaken in brandwondpatiënten. Met gerichte technieken zal de expressie van relevante genen door deze huidconstructen alsmede wondbiopten van patiënten worden onderzocht. Tevens zullen de gen-expressiepatronen in bacteriële kweken van de huidconstructen en swabs van patiënten worden bepaald. Vergelijking van diverse expressiepatronen zal leiden tot de identificatie van targets voor de ontwikkeling van nieuwe middelen om brandwondinfecties te bestrijden. Daarnaast zullen wij de effecten van alternatieve antimicrobiële middelen (anders dan de gangbare antibiotica) ontwikkeld op basis van beïnvloeding van verschillende aspecten van de biofilm vorming, op infecties op huidconstructen m.b.v. microbiologische/immunologische technieken onderzoeken.

Verwacht resultaat

De expressie patronen van zowel de cellen in huidconstructen als van de bacteriën zullen worden vergeleken met de expressiepatronen in monsters (swabs en biopten) afkomstig van patiënten. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de ontwikkeling van nieuwe middelen om infecties bij brandwonden te voorkomen/bestrijden. Daarnaast zullen nieuwe middelen worden ontwikkeld op basis van beïnvloeding van verschillende aspecten van de biofilm vorming. Succesvolle middelen zullen een enorme impact hebben op de behandeling en preventie van infecties bij patienten met brandwonden.

print