Afgerond in 2017

Projectduur:  4 jaar

Projectleider: M. Ulrich – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Beknopte samenvatting van de resultaten

De genezing van diepe brandwonden gaat gepaard met de vorming van excessieve littekens.  Dit wordt veroorzaakt door een buitensporige ontstekingsreactie met als gevolg fibrose van het nieuwe weefsel. Door remming van de ontstekingsreactie of het fibroseproces zal het eindresultaat van de wondgenezing aanzienlijk verbeterd kunnen worden.

In dit onderzoek hebben we een aantal medicijnen onderzocht die al op de markt zijn voor andere aandoeningen zoals hoge bloeddruk en hoog cholesterol. Van deze medicijnen is al bekend dat het fibrose in andere organen zoals longen en lever kan remmen.

In dit project hebben we onderzocht of dit gunstige effect ook te zien is bij de genezing van brandwonden.

In het eerste onderzoek hebben we gekeken hoe een bepaald middel tegen te hoge bloeddruk, Capropril, de genezing zou kunnen beïnvloeden. We hebben gekeken of dit middel oraal of lokaal op de wond toegepast zou kunnen worden. Hieruit bleek dat de positieve effecten die bij andere organen gezien werden niet bij brandwonden optreden. Sommige wonden waarbij het middel lokaal werd toegediend leken geïrriteerd en waren ook na 6 weken nog open.

In een tweede studie hebben we een ander type bloeddrukverlagend middel (Losartan) gebruikt, een cholesterolverlagend middel (Atorvastatine) en een combinatie van deze middelen. We hebben deze middelen op zowel diepe als partieel diepe brandwonden onderzocht. Bij de diepe brandwonden had Losartan een negatief resultaat omdat het huidtransplantaat niet aansloeg waardoor de genezing aanzienlijke slechter verliep. Behandeling met Atorvastatine liet echter wel een snellere wondgenezing zien doordat het transplantaat beter aansloeg. Atorvastatine kon bovendien het negatieve effect van Losartan gedeeltelijk oplossen. Bij partieel diepe wonden had Losartan wel een gunstig resultaat op de genezing.

Concluderend, zouden deze geneesmiddelen daarom verder onderzocht kunnen worden om als therapie aan patiënten met brandwonden gegeven te geven.

Verder hebben we in humaan weefsel afkomstig van brandwonden en littekens of de verschillende componenten van de systemen die geremd worden door de medicijnen ook aanwezig zijn.

print