Gestart in 2010

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Magda Ulrich – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond
De genezing van diepe brandwonden gaat gepaard met de vorming van excessieve littekens.  Dit wordt veroorzaakt door een excessieve ontstekingsreactie met als gevolg fibrose van het nieuwe weefsel. Door remming van de ontstekingreactie of het fibroseproces zelf zal het eindresultaat van de genezing aanzienlijk verbeterd kunnen worden.

Doelstelling
Wondgenezing verbeteren met geneesmiddelen die al zijn goedgekeurd voor andere aandoeningen waardoor klinische toepassing snel mogelijk is.

Methoden
Drie geneesmiddelen die in een tweetal pilot studies gunstige resultaten lieten zijn bij de genezing van brandwonden zullen verder onderzocht worden. captopril: Omdat captopril een bloeddruk verlagend medicijn is zou systemische toediening bij mensen met uitgebreide brandwonden minder gunstig kunnen zijn en zou plaatselijke toepassing de voorkeur hebben. In het model zal de lokale (topical) toepassing van captopril vs systemische toepassing bestudeerd worden. Bij gunstige effecten wordt het middel verder bestudeerd in een tweede model alvorens het in de kliniek getest zal worden.

Arixtra: In het eerste model zal arixtra vergeleken worden met fraxiparin, dit is een antistollingsmiddel uit dezelfde categorie als arixtra dat al regelmatig bij brandwondpatiënten gebruikt wordt. Wanneer arixtra  t.o.v. fraxiparine betere effecten op de wondgenezing heeft zal een klinische studie gestart worden.

Mevinoline: Mevinoline een cholesterol verlagend medicijn liet in het eerste model gunstige effecten zien op littekenvorming. In het tweede model zal dit geneesmiddel verder onderzocht worden. Het effect van mevinoline op de genezing van verschillende typen wonden (volledige diepe en half diepe wonden) zal onderzocht worden. Als de resutaten goed zijn zal een klinische studie worden gestart.

Verwacht resultaat
Verminderde littekenvorming door het gebruik van reeds goedgekeurde geneesmiddelen in het labmodel, gevolgd door klinische toepassing.

print