Afgerond in 2019

Marianne K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Het is bekend dat jeuk één van de meest vervelende fysieke klachten is bij patiënten met brandwonden. Zoals bij veel huidziekten die met ontsteking gepaard gaan, is aangetoond dat jeuk van invloed is op kwaliteit van leven in termen van verstoorde slaap, beperkingen in het dagelijks leven en psychosociaal welbevinden. De meeste patiënten met brandwonden krijgen last van jeuk, en dit kan maanden tot jaren aanhouden. De huidige behandelvormen; zalf, drukkleding en/of antihistamine zijn vaak niet afdoende. Ondanks de dringende noodzaak om jeuk te verlichten, is het nog steeds een onopgelost litteken gerelateerd probleem van patiënten met brandwonden.

Doel van dit project was om de uitkomst voor patiënten met brandwonden wat betreft jeuk te verbeteren.

Het project bestond uit de volgende onderdelen:

1) ontwikkeling en evaluatie van een instrument om verschillende aspecten van jeuk bij patiënten met brandwonden te bepalen,

2) twee longitudinale studies m.b.t. incidentie, beloop en fysieke en psychosociale (risico) factoren,

3) twee drievoudig geblindeerde gerandomiseerde en gecontroleerde studies m.b.t. de effectiviteit van behandeling van jeuk met Doxepine crème.

 

Resultaten: Er is een gevalideerd instrument tot stand gekomen voor het bepalen van jeuk in al zijn verschillende facetten bij patiënten met brandwonden. Ten tweede hebben we beter inzicht gekregen in de incidentie en het beloop van, verschillende aspecten van jeuk en bijbehorende fysieke en psychosociale risico factoren. Met name de rol van traumatische stress symptomen bij jeukklachten verdient nader onderzoek. Tenslotte bleek Doxepin crème helaas niet effectief in het beter reduceren van jeukklachten na brandwonden ten opzichte van een standaard behandeling met orale antihistamine tabletten of placebo crème.

 

print