Gestart in 2011

Projectleider: Marianne K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Het is bekend dat jeuk een van de meest vervelende fysieke klachten is bij patiënten met brandwonden. Zoals bij veel huidziekten die met ontsteking gepaard gaan, is aangetoond dat jeuk van invloed is op kwaliteit van leven in termen van verstoorde slaap, beperkingen in het dagelijks leven en psychosociaal welbevinden. De meeste patiënten met brandwonden krijgen last van jeuk, en dit kan maanden tot jaren aanhouden. De huidige behandelvormen; zalf, drukkleding en/of antihistamine zijn vaak niet afdoende. Ondanks de dringende noodzaak om jeuk te verlichten, is het nog steeds 1 van de onopgeloste litteken gerelateerde problemen van patiënten met brandwonden.

Doelstelling

Doel van dit project is de uitkomst voor patiënten met brandwonden wat betreft jeuk te verbeteren.

Methoden

In de afgelopen jaren is de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra Nederland een aantal onderzoeken gestart m.b.t. jeuk bij patiënten met brandwonden. In combinatie met een gerandomiseerde studie m.b.t. de behandeling van chronische jeuk, worden met dit project al deze initiatieven gebundeld. Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ontwikkeling en evaluatie van een instrument om verschillende aspecten van jeuk bij patiënten met brandwonden te bepalen,
  • systematische review (Cochrane) m.b.t. het bepalen van jeuk,
  • longitudinale studie m.b.t. incidentie, beloop en fysieke en psychosociale (risico) factoren,
  • dubbelblind gerandomiseerde en gecontroleerde studie m.b.t. de effectiviteit van behandeling van jeuk met Doxepine crème.

Verwacht resultaat

Dit project geeft gedetailleerde informatie over de behandeling van jeuk en de effectiviteit van Doxepine crème voor het reduceren van jeuk in het bijzonder. Ten tweede, komt een gevalideerd instrument tot stand voor het bepalen van jeuk in al zijn verschillende facetten bij patiënten met brandwonden. En tenslotte levert het inzicht in de incidentie en het beloop van, verschillende aspecten van, jeuk en gedegen kennis over bijbehorende fysieke en psychosociale risico factoren.

print