Afgerond in 2016

Proectduur: 4 jaar

Projectleider: dr ME van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Bij patiënten met brandwonden is een accurate inschatting van brandwondendiepte van groot belang voor het bepalen van de juiste behandeling. Diepte van brandwonden wordt veelal klinisch ingeschat, dit is een goedkope manier. Helaas blijkt klinische inschatting bij slechts 2/3 van de patiënten accuraat te zijn. Met behulp van de laser Doppler methode (LDI), kan wel een snelle accurate voorspelling van brandwondendiepte worden gedaan. Gegevens over de klinische effecten, de kosten en kosteneffectiviteit van de LDI zijn echter niet voorhanden. Voordat kan worden besloten of dit instrument moet worden geïntroduceerd in de brandwondenzorg is daarom een onderzoek naar de effecten en kosten-effectiviteit van LDI noodzakelijk.

Doelstelling

Inzicht verkrijgen in de effecten en kosteneffectiviteit van laser Doppler imaging in de brandwondenzorg, toegepast bij de vroege diagnostiek (binnen 5 dagen na ongeval) van brandwondendiepte.

Methoden

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie is uitgevoerd bij 202 opeenvolgende patiënten met brandwonden van onbepaalde diepte, die werden behandeld in de drie Nederlandse brandwondencentra. In aanmerking kwamen alle patienten die poliklinische worden behandeld of worden opgenomen in een Nederlands brandwondencentrum, binnen 5 dagen na ongeval. Brandwondendiepte werd vastgesteld door klinische inschatting en LDI bij alle patiënten. Alleen bij patiënten die door loting zijn toegewezen aan de LDI groep worden de resultaten van laser Doppler imaging doorgegeven aan de behandelend artsen. Na de laser Doppler imaging procedure ontvangen alle patiënten de gebruikelijke zorg.

De primaire uitkomstmaat was tijd tot wondgenezing. Daarnaast is gekeken naar diagnostische en therapeutische beslissingen, kosten en  kosteneffectiviteit van LDI vergeleken met de huidige diagnostische strategie (gebruikelijke zorg, GZ).

Resultaten

De gemiddelde tijd tot wondgenezing was vergelijkbaar in beide groepen. Op de dag van de LDI besloten de behandelend artsen significant vaker tot een operatie of juist tot het afzien daarvan, in plaats van deze beslissing uit te stellen. In de groep van opgenomen patiënten waarbij een operatie nodig was sprake van een eerder besluit tot operatie en een kortere tijd tot wondgenezing in de LDI groep (16.0 versus 19.9 dagen, p=0.022). De gemiddelde totale kosten per patiënt waren vergelijkbaar in beide groepen (20 202 versus €20 504 (LDI versus GZ, p=0.870).

Conclusie

Met behulp van laser Doppler imaging kan er sneller een definitief behandelplan gemaakt kan worden: chirurgische vs. niet chirurgische behandeling. Dit zorgt voor een kortere duur tot wondgenezing bij de chirurgisch behandelde opgenomen patiënten. Er is een kostenbesparing mogelijk van €875 per gescande patiënt. Naar aanleiding van het onderzoek hebben alle drie Nederlandse  brandwondencentra, in Rotterdam, Beverwijk en Groningen, een laser Doppler imager gekocht.

print