Gestart in: 2011

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Margriet E. van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Er zijn geen prospectieve studies beschikbaar over de kosten van het gebruik van laser Doppler imaging in de brandwondenzorg. Ook ontbreken studies naar de kosteneffectiviteit van dit instrument. Voordat kan worden besloten of dit instrument zou moeten worden geïntroduceerd in de brandwondenzorg is daarom een onderzoek naar kosteneffectiviteit gewenst.

Doelstelling

Inzicht verkrijgen in de gevolgen en de kosteneffectiviteit van de introductie van laser Doppler imaging in brandwondenzorg. De gevolgen voor diagnose van branddiepte en behandeling, voor uitkomsten van patiënten en voor de totale kosten (medische kosten en niet-medische kosten) worden onderzocht.

Methoden

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie wordt uitgevoerd bij alle opeenvolgende patiënten met brandwonden van onbepaalde diepte, die in dagbehandeling zijn of worden opgenomen in een Nederlands brandwondencentrum, in een periode van 18 maanden. In totaal zullen 100 patiënten worden geïncludeerd.

De huidige diagnostiek en laser Doppler imaging zullen worden gebruikt bij alle patiënten. Alleen bij patiënten die door loting zijn toegewezen aan de groep ‘nieuwe diagnostische strategie’ worden de resultaten van laser Doppler imaging doorgegeven aan de behandelend artsen. Na de laser Doppler imaging procedure ontvangen alle patiënten de gebruikelijke zorg.

De definitieve diepte van de brandwond wordt vastgesteld op basis van de snelheid van wondsluiting. In geval van een operatie wordt de diepte van de brandwond vastgesteld op basis van een biopt.

De uitkomsten worden gemeten door procesgeoriënteerde uitkomsten (diagnostische en therapeutische beslissingen) 2) patiëntuitkomsten (tijd tot wondgenezing, opnameduur en littekenkwaliteit en kwaliteit van leven bij 3 maanden) en 3) totale kosten (medische kosten en niet-medische kosten).

Verwacht resultaat

De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de kosteneffectiviteit van de inzet van laser-Doppler imaging in de brandwondenzorg. Zo kan een onderbouwde beslissing genomen worden over de inzet van laser Doppler imaging in de brandwondenzorg.

print