Gestart in 2011

Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen – Rode Kruis Ziekenhuis

Achtergrond

Na een diepe verbranding is het aangezicht vaak onherstelbaar beschadigd. Kraakbeen is van essentieel belang voor vorm maar ook functie  van oren en neus. Wanneer het beschadigd is, is het moeilijk vervangbaar daar goede donorplaatsen beperkt zijn. Tissue engineering van autoloog kraakbeen kan daarom een doorbraak betekenen aangaande de mogelijkheden voor aangezichtsreconstructies. Het onderzoek naar vetstamcellen, z.g. Adipose Derived Stem Cells (ADSC), laat zien dat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij tissue engineering van kraakbeen.

Doelstelling

In deze studie wordt eerst nader onderzoek gedaan om steunkraakbeen beter te karakteriseren mn op biomechanische en morfometrische kwaliteiten daar hierover nog weinig bekend is. Co-kweken van vetstamcellen worden tegelijkertijd uitgevoerd om de optimale omstandigheden voor differentiatie en cell interactie te onderzoeken. Mechanische karakterisatie van verschillende typen kraakbeen mbt elasticiteit, stijfheid, viscoelasticiteit zullen dan plaatsvinden.

Methoden

Verschillende Scaffolds worden getest als dragermateriaal met vetstamcellen voor regeneratie van steunkraakbeen. Zo nodig zullen testen plaatsvinden van test materiaal onder hypoxie en hyperosmolariteit. Er wordt o.a. gekeken naar matrixdepositie, fibroblastverdeling, morfometrie, genexpressie en mechanisch eigenschappen. Deze studies worden gevolgd door studies onder ‘loaded conditions’ waarvoor dezelfde uitkomstmaten toegepast worden. Een in vitro studie wordt uitgevoerd om de cell interacties tussen ADSC en chondrocyten te bestuderen waarbij gekeken wordt naar differentatie inductie, genexpressie ECM productie en apoptose.

Verwacht resultaat

Aan het eind van de studie zal er meer kennis opgedaan zijn t.a.v. biomechanische en structurele aspecten van het steunkraakbeen. Ook is bekeken wat de beste combinatie is van vetstamcellen, kraakbeencellen en de scaffolds voor tissue engineering van kraakbeen. Zo mogelijk wordt het geselecteerde materiaal al bij patiënten getest in een pilot studie.

print