Achtergrond
Bloedplaatjes, ook wel trombocyten, zijn betrokken bij de eerste fases van de wondgenezing en bij de afweer. (9;10) Een brandwond heeft naast evidente lokale gevolgen ook in de rest van het lichaam veel effect. (3;6) Trombocytenwaarden in het bloed laat een duidelijk beloop zien na een brandwond, met op dag 3 na de brandwond een dip, gevolgd door een periode met hoge waarden met een piek rond dag 15, waarna de waarden geleidelijk aan weer normaliseren. Dit beloop wordt beinvloed door de uitgebreidheid van de verbranding en de leeftijd van de patient. Daarnaast zijn lage trombocyte waarden geassocieerd met bloedvergiftiging en overlijden. (4;13)
Tot op heden is niet onderzocht wat de functie en de mate van activatie is van de trombocyten gedurende dit beloop. In trauma patienten is gezien dat trombocyten tenminste 72 uur na het trauma geactiveerd zijn en dat er de eerste 48 een verhoogde functionaliteit is. (2;5)
Dysfunctioneren van trombocyten heeft mogelijk een effect op bloedingstijd, alsmede dat het de gevoeligheid voor infecties en wondgenezingsproblemen kan beinvloeden. Daarnaast, als plaatjes rijk plasma wordt overwogen als behandeling bij brandwonden is het waardevol om te weten of en wanneer bloedplaatjes een verminderde of juist verhoogde functie hebben. (11)

Doelstelling
De functie en activatie van trombocyten in kaart brengen in de eerste periode (ca 3 weken) na een brandwond.

Methoden
Bij vijf brandwondenpatiënten met TBSA > 15 % zal op vijf momenten, dag 0-1, 3-4, 8-9, 12-16, 20-24, een extra bloedbuisje (4,5 ml) worden afgenomen. Deze zal geanalyseerd worden in de laboratoria van Sanquin en de VSBN, waar diverse analyses zullen worden vericht om de functie, activatie en inhoud van trombocyten in kaart te brengen.

Verwacht resultaat
We verwachten een toegenomen mate van activatie te zien gedurende de eerste dagen na een brandwond. De functie en inhoud van thrombocyten gedurende drie weken zal bepaald worden. De functie zal mogelijk aanvankelijk zijn afgenomen of juist toegenomen, en dit zal mogelijk in verloop van tijd veranderen.

print