Gestart in 2012

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Marcus Schultz – Academisch Medisch Centrum

Achtergrond

Inhalatie trauma bij brandwondpatiënten zorgt voor een ernstig ziektebeloop en is een belangrijke oorzaak van sterfte bij deze patiënten. De onderliggende processen die leiden tot deze vorm van longschade is slechts deels bekend. Zowel hitte als toxische gassen leiden tot schade aan de luchtwegwand en leiden tot een ontstekingsreactie, lekkage in de longvaten, oedeemvorming en een slechtere gasuitwisseling. Eerder hebben wij laten zien dat de ontstekingsreactie in de longen van patiënten met brandwonden geassocieerd is met activatie van alveolaire stolling vergeleken met longen zonder longschade. Aangezien locale toediening van heparine, een antistollingsmiddel, leidde tot een toename in het aantal beademingsvrije dagen bij patiënten met acute longschade, veronderstellen wij dat patiënten met inhalatie trauma sneller zouden kunnen herstellen met verneveling van heparine.

Doelstelling

Het doel van dit project is bepalen of verneveling van heparine bij brandwondpatiënten met inhalatie trauma:

  • leidt tot een toename van het aantal beademingsvrije dagen in de eerste 28 dagen;
  • leidt tot een lagere LIS (lung injury score);
  • leidt tot een afname van pulmonale stollingsactivatie;
  • leidt tot remming van de pulmonale ontstekingsreactie;
  • veilig is bij brandwondenpatiënten met inhalatie trauma.

Methoden

Wij zullen een dubbel-blinde gerandomiseerde studie in meerdere centra uitvoeren waarbij wij het effect van heparine-verneveling bij brandwondpatiënten met inhalatie trauma onderzoeken. Daarvoor zullen wij volwassen brandwondpatiënten met inhalatie trauma met een minimale beademingsduur van 72 uur includeren. Vervolgens wordt dagelijks heparine of placebo (steriele zoutoplossing) verneveld, tot de beademing wordt gestopt. Het aantal beademingsvrije dagen geldt als de primaire uitkomstmaat. Daarnaast zullen veiligheid en andere klinische parameters dagelijks gescoord worden. Bloed en een longspoelsel worden om de dag afgenomen om de mate van stolling en ontsteking te bepalen.

Verwacht resultaat

We verwachten dat heparine-verneveling leidt tot een toename van het aantal beademings-vrije dagen bij brandwondpatiënten met inhalatie trauma. Bovendien krijgen wij met deze studie een beter beeld van de interactie tussen ontsteking en stolling in de long. Als blijkt dat vernevelen van heparine longschade beperkt, dan kan deze behandeling direct geïmplementeerd worden in de standaard behandeling van brandwondpatiënten met inhalatie trauma.

print