Afgerond in 2015

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: B.P. Krom – Universitair Medisch Centrum Groningen

Beknopte samenvatting van de resultaten

Als brandwonden geïnfecteerd raken zijn hier vaak meerdere soorten micro-organismen bij betrokken. Naast bekende bacteriën als stafylokokken en Pseudomonas zijn ook schimmels als Candida albicans betrokken bij het onstekingsproces. In dit onderzoek is gekeken naar de samenwerken tussen bacteriën en schimmels in relatie tot brandwonden. Hiervoor is gebruik gemaakt van menselijke huid dat overblijft na o.a. buikwand operaties. In het laboratorium zijn vervolgens brandwonden aangebracht die geïnfecteerd werden (met combinaties van) bacteriën en schimmels. Het blijkt dat stafylokokken de mogelijkheid hebben  om met de schimmel mee te groeien en zo in dieper gelegen gebieden van de brandwond kan komen waar ze lastiger te behandelen zijn. Het immuunsystem blijkt echter de stafylokokken beter te kunnen herkennen. Immuun cellen zoals macrofagen verwijlderen stafylokokken actief van de schimmel.

In tegenstelling tot stafylokokken hebben Pseudomonasbacteriën de schimmel niet nodig om in dieper gelegen gebieden van de brandwond door te dringen. Ook blijkt dat Pseudomonas zowel stafylokokken als de schimmel tegenwerkt. Bij deze tegenwerking spelen signaal moleculen een directe en indirecte rol.

Dit onderzoek richt zich vooral op het behandelen van brandwondinfecties. Infectie preventie leidt tot versnelde genezing. Kennis over de inter-microbiële interacties in infecties is nog grotendeels afwezig. De weinige resultaten die op dit moment beschikbaar zijn duiden zowel op een virulentie-verhogend als -verlagend effect van multispecies interacties. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat behandelbaarheid van infecties ook onder invloed staan van de fysieke en chemische interacties tussen soorten. Meer kennis over deze interacties kunnen leiden tot eerdere herkenning van probleem infecties, vermindering van morbiditeit van infecties en verbeterde behandelbaarheid van infecties.

print