Gestart in 2012

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Bastiaan P. Krom – Universitair Medisch Centrum Groningen

Achtergrond

Infecties van brandwonden zijn extreem belastend voor patiënten. Brandwond infecties zijn biofilm-gerelateerde infecties die in tijd poly-microbieel worden. Vooral Staphylococcus aureus, Candida albicans en Pseudomonas aeruginosa worden vaak geïsoleerd uit geïnfecteerde brandwonden. De schimmel en de twee soorten bacteriën communiceren met elkaar middels fysieke en chemische signalen. Als consequentie van deze communicatie zijn biofilms vaak zeer resistent tegen veel antibiotica, met een extreem hoge morbiditeit en mortaliteit.

Doelstelling

Om de relevantie van fysieke en chemische communicatie te onderzoeken in biofilm formatie, met name op het gebied van resistentie, expressie van virulentie factoren en wond heling in een in vitro brandwond-infectie model met menselijke huid.

Methoden

Gebruikmakend van de overgebleven huid van patiënten die een buikwandcorrectie hebben ondergaan, zullen we een in vitro model voor brandwond infecties opzetten. Na aanbrengen van een 3de graad brandwond zullen we gecontroleerd poly-microbiële infecties aanbrengen bestaande uit Staphylococcus aureus, Candida albicans en Pseudomonas aeruginosa. Kolonisatie, expressie van virulentie factoren, antibiotica resistentie en wond heling zullen geanalyseerd worden. Een serie mutanten met defecten in fysieke en chemische interacties zullen vergeleken worden met de wild-type infecties op de bovenstaande relevante biofilm fenotypen.

Verwacht resultaat

We verwachten dat fysieke interactie, met name tussen S. aureus en C. albicans gerelateerd kunnen worden aan antibiotica resistentie. Daarnaast verwachten we dat chemische interacties van P. aeruginosa een remmend effect heeft op virulentie factoren van de andere twee micro-organismen, maar dat C. albicans middels chemische interacties de kolonisatie van de brandwond door de andere twee organismen remt. Uiteindelijk zal blijken dat fysieke en chemische interacties tussen micro-organismen een essentiële rol spelen in het tot stand komen van een biofilm in brandwonden met de daaraan gerelateerde antibiotica resistentie morbiditeit en mortaliteit.

print