Afgerond in 2016

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Marianne K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondecentra Nederland

Achtergrond

Mensen overleven brandwonden vaak na een periode van verminderde activiteit (immobilisatie, bedrust) en een toegenomen verbruik van eiwitten, leidend tot vooral afname van spiermassa. Dat patiënten met brandwonden inleveren op het gebied van fysieke fitheid, lijkt dan ook logisch, maar dit kreeg tot voorkort weinig aandacht. Fysieke activiteiten zijn nodig om gezond te blijven, chronische ziekten te voorkomen en zijn bovendien essentieel in de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Het doel van deze studie was daarom het karakteriseren van fysieke fitheid en activiteitenniveau bij kinderen na brandwonden en het onderzoeken van de relatie tussen fysieke fitheid, activiteiten niveau en kwaliteit van leven.

Methoden

Voor deze cross-sectionele observatiestudie kwamen kinderen in aanmerking van 6 -16 jaar die opgenomen zijn geweest in één van de Nederlandse brandwondencentra met matige tot ernstige brandwonden. Hun fysieke fitheid, d.w.z. conditie, spierkracht, lichaamssamenstelling en flexibiliteit werden eenmalig gemeten. In de week erna werden activiteitenniveau, vermoeidheid en kwaliteit van leven bepaald.

Resultaten

In de Nederlandse Brandwonden Registratie werden 56 kinderen geïdentificeerd die in aanmerking kwamen voor de studie, waarvan 25 konden worden geïncludeerd. Op dit moment zijn de data bekend van drie componenten van fysieke fitheid; uithoudingsvermogen, spierkracht en lichaamssamenstelling. Op groepsniveau en in vergelijking met normwaarden van gezonde Nederlandse kinderen werden geen significante verschillen gevonden. In individuele gevallen was echter wel sprake van (lichte) beperking.

Hoe fysieke fitheid zich verhoudt tot functioneren, d.w.z. activiteiten niveau, vermoeidheid en kwaliteit van leven, zullen de toekomstige analyses leren.

print