Gestart in 2012

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Nancy E.E. van Loey – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond
Diepe brandwonden veroorzaken levenslang ontsierende littekens. Het kan tot sociale problemen leiden om te moeten leven met littekens in een maatschappij die veel waarde hecht aan uiterlijk. Littekens kunnen een storende factor zijn in intieme relaties, negatieve reacties uitlokken bij andere mensen en een rol spelen in werkrelaties. Bovendien blijkt uit onderzoek in andere groepen met aandoeningen, dat onbegrip voor chronische aandoeningen het sociale, emotionele en lichamelijke functioneren beïnvloedt. Er is echter weinig tot geen onderzoek gedaan naar het verband van sociale problemen en onbegrip met de algemene kwaliteit van leven.

Doelstelling
Het doel van dit wetenschappelijke onderzoek is om te onderzoeken hoeveel en welke sociale problemen mensen met brandwonden ervaren. Ook wordt onderzocht welke factoren een goed functioneren belemmeren. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar onbegrip door andere mensen als een belemmerende factor.

Methoden
Een onderzoek met meerdere metingen over de tijd. Aan ongeveer 200 mensen met brandwonden opgenomen in een Nederlands of Belgisch brandwondencentrum zal worden gevraagd op vooraf vastgestelde momenten vragenlijsten in te vullen. Ook doen we een kwalitatieve studie waarbij 10 tot 15 mensen die 2 tot 10 jaar eerder verbrand raakten worden geïnterviewd om inzicht te krijgen in langdurige problemen.

Verwacht resultaat
Met dit onderzoek willen we de sociale invloed van leven met littekens in kaart brengen. We verwachten te kunnen vaststellen hoe groot de sociale problemen zijn in de drie bovengenoemde gebieden. Ook denken we risicofactoren te benoemen. We verwachten dat onbegrip voor blijvende klachten een rol speelt in het sociale functioneren, en een invloed heeft op de algemene kwaliteit van leven.

print