Gestart in 2012

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Frank Niessen – VUmc

Achtergrond

Overmatige littekenvorming veroorzaakt significante functionele en cosmetische klachten bij met name brandwond patiënten. Nog steeds weten we niet wanneer de ontsporing van de littekenvorming exact begint, zodat we nog geen goede therapie ter preventie hebben gevonden. Uit ons voorgaand onderzoek blijkt dat zeer vroege ontstekingsprocessen gerelateerd zijn aan het ontstaan van hypertrofie. Wanneer we deze processen beter kennen is het wellicht mogelijk een adequate preventieve therapie tegen litteken hypertrofie te ontwikkelen.

Doelstelling

Het vinden van de aanleg om litteken hypertrofie te vormen in een gestandaardiseerd pre-sternaal littekenmodel.

Methoden

89 geopereerde hartpatiënten werden geincludeerd in het St. Antonius ziekenhuis te Nieuwegein. Hun genezing werd prospectief gecontroleerd tijdens de ingreep en 4 en 12 maanden na de operatie. De littekens werden klinisch gescoord als normaal of hypertrofisch hetgeen geobjectiveerd werd met behulp van echo onderzoek. Daarnaast werden ze met behulp van de POSAS gescoord. Aan het begin en het einde van de ingreep werden zowel craniaal als caudaal twee biopsieen van de huid afgenomen om de dynamiek van de moleculaire en cellulaire mechanismen te onderzoeken alsmede de collageen crosslinking in relatie tot de vorming van litteken hypertrofie.

Verwacht resultaat

Uit ons vorige onderzoek (project 09.104) is gebleken dat omstandigheden tijdens de ingreep het resultaat van de littekenvorming beïnvloeden. Voorlopige resultaten van gen en immunohistochemie onderzoek tonen aan dat specifieke patiënten aanleg hebben om litteken hypertrofie te ontwikkelen. Dit blijkt al uit huid dat voor de ingreep is afgenomen. We verwachten genen te kunnen identificeren die verantwoordelijk zijn voor het vroege ontsporen van de wondgenezing. Bovendien zullen we in de patiëntengroep risico factoren identificeren en de vroege inflammatoire cytokinen en cell influx correleren aan hypertrofe littekenvorming. In ander promotie-onderzoek van onze studiegroep (Mozaïek, gefinancierd door NWO) ontwikkelden we een muismodel waarin we deze genen kunnen bestuderen en beïnvloeden om littekenhypertrofie te voorkomen.

print