2013_Bakker, A

Auteur: Anne Bakker

Promotiejaar 2013

Proefschrift beschrijft (o.a.) resultaten van projecten: 7.107 / 7.108 – gefinancierd door de Nederlandse Brandwonden Stichting

Samenvatting 

Een brandwondenongeval bij een kind is niet alleen ingrijpend voor het kind zelf, maar ook voor het hele gezin. Uit een systematisch overzicht van de onderzoeksliteratuur dat we uitvoerden blijken gedrags- en emotionele reacties bij kinderen vaak voor te komen kort na het ongeval. Op de lange termijn echter, lijken de meeste kinderen het ongeval goed te verwerken en zich aan te passen aan het leven met littekens. Uit ons prospectief onderzoek in de drie Nederlandse en vier Belgische brandwondencentra kwam naar voren dat de impact van een brandwondenongeval op de ouders erg groot is, zowel voor moeders als voor vaders. Zelfs jaren na het ongeval kunnen ouders nog last van hebben van bijvoorbeeld posttraumatische stress reacties; schuldgevoelens over het brandwondenongeval spelen hierbij een belangrijke rol. Ook zagen we binnen gezinnen dat reacties van moeders en vaders kunnen overlappen en dat de emotionele reacties van ouders van invloed kunnen zijn op (hun waarneming van) reacties van hun kind. Bij jonge kinderen (0-4 jaar) zagen we niet meer gedragsproblemen dan in een normgroep van kinderen in deze leeftijd. Tot slot bleek uit evaluatie van de Nederlandse vakantieweken voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden dat deelnemers de vakantieweken erg waarderen en dat het meedoen een positief effect kan hebben op de beleving van het lichaam. Samenvattend laat dit proefschrift zien dat een brandwondenongeval een ingrijpende gebeurtenis is voor een kind en het gezin. Voor het onderzoeken van gevolgen van een brandwondenongeval en voor het ontwikkelen van interventies is het belangrijk om oog te hebben voor het hele gezin en de bredere leefomgeving van het kind.

print