Gestart in 2013

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Susan Gibbs – VUmc

Achtergrond
Door verbeteringen in de patiëntenzorg zijn de overlevingskansen van brandwonden-patiënten sterk toegenomen. Maar, een groot probleem blijft dat vaak littekenhypertrofie ontstaat. De standaardbehandeling voor diepe brandwonden is nog steeds de ‘autograft’ (een stuk huid afgenomen van het lichaam van de patiënt zelf). Recent zijn ook dermale en gekweekte huid transplantaten ontwikkeld. Essentieel voor het overleven van deze transplantaten is snelle ingroei van bloedvaatjes. Omdat hypertrofische littekens vaak ontstaan na diepe derdegraads brandwonden wordt aangenomen dat de endotheelcellen voor vaatingroei uit het omliggende vetweefsel komen. Hier is nog bijzonder weinig over bekend, evenmin als over de mogelijke rol van endotheelcellen bij de vorming van granulatie weefsel en hypertrofie

Doelstelling
1) Bepalen of endotheelcellen uit het vetweefsel de vorming van littekenhypertrofie bevorderen; 2) Bepalen of endotheelcellen uit het vetweefsel gebruikt kunnen worden om vascularisatie van transplantaten te bevorderen en daarmee graft take en littekenvorming in brandwondenpatiënten gunstig te beïnvloeden.

Methoden
Het uitgangspunt vormt een door ons recent ontwikkeld protocol om endotheelcellen, mesenchymale cellen en keratinocyten te isoleren uit vetweefsel en/of huid biopten van één donor. Voortbouwend op onze kennis op het gebied van huidweefselkweken, angiogenese en immunologie, zijn wij voornemens de invloed van huidcellen (m.n. mesenchymale cellen, keratinocyten) en infiltrerende cellen (monocyten, macrophagen) te bepalen op de expressie van endotheel biomarkers (o.a. CD31); pro-angiogenese biomarkers (o.a. VEGF) and anti-angiogenese biomarkers (CXCR3). Vocht van brandwonden (eschar) zal gebruikt worden om de applicatie op een echt brandwondenbed na te bootsen. De vorming van een capillair netwerk in vitro zal onderzocht worden door gebruik te maken van huid constructen en fibrine matrixen. Verschillende parameters voor hypertrofie zullen geanalyseerd worden, m.n. verhoogde alpha-SMA en collageen III > collageen I ratio, vergrote matrix contractie/ verdikking, secretie van immuun onderdrukkende cytokinen,pro-fibrotische type 2 macrofagen.

Verwacht resultaat
Een uitgebreide preklinische set van gegevens waaruit duidelijk wordt of en in hoeverre endotheelcellen uit het vetweefsel betrokken zijn bij hypertrofie. Zo ja, zullen strategieen ontwikkeld kunnen worden om het gedrag van deze cellen aan te passen teneinde normale litteken formatie te bevorderen. Zo nee, kunnen deze endotheelcellen een uitstekende bron bieden voor huidweefselkweken ten behoeve van de behandeling van grote brandwonden.

print