Gestart in 2013

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: Margriet E. van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Er is nauwelijks onderzoek verricht naar de kenmerken van brandwonden, kwaliteit van leven en kosten van patiënten met brandwonden die een bezoek brengen aan een Spoedeisende Hulp afdeling (SEH). Nederlandse gegevens hierover kunnen worden ontleend aan het Letsel Informatie Systeem (LIS) van Consument en Veiligheid. Echter, de beschikbare informatie is beperkt en het is onduidelijk hoe nauwkeurig deze gegevens zijn.
Bij eerdere studies naar de kwaliteit van leven na gespecialiseerde brandwondenzorg en algemeen letsel bij patiënten die een bezoek brengen aan de SEH is gebleken dat de procedures geschikt zijn maar dat de respons, het percentage patiënten dat de vragenlijst terugstuurt, te laag is (37%-43%). In vragenlijst onderzoek is de respons cruciaal voor de efficiëntie van de studie. Een lage respons zorgt ervoor dat er meer patiënten benaderd moeten worden en kan zelfs leiden tot een te kleine steekproef voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Doelstellingen

In deze haalbaarheidsstudie zal de nadruk worden gelegd op het evalueren en optimaliseren van procedures om patiënten te rekruteren. Door het optimaliseren van deze procedures, en deze te vergelijken met de standaard procedures, willen we een verhoging van de respons aantonen. De volgende stap is dan om een volledige studie op te zetten naar de kenmerken, kwaliteit van leven en kosten van brandwonden behandeld op alle SEH-afdelingen binnen Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB).

Methoden

Alle patiënten die gedurende 3 maanden een bezoek hebben gebracht aan de SEH-afdelingen van het St. Elisabeth ziekenhuis (Tilburg) en het Amphia ziekenhuis (Breda) zullen aangeschreven worden om deel te nemen aan de studie. Patiënten ontvangen twee maanden na hun bezoek aan de SEH afdeling de eerste vragenlijst en vervolgens na 6 maanden de tweede vragenlijst. Per week wordt bepaald welke rekruteringsstrategie er bij de patiënten uit de desbetreffende week wordt toegepast. Dit kan de standaard rekruteringsstrategie zijn of de geoptimaliseerde rekruteringsstrategie.

Verwacht resultaat

We verwachten dat door de verbeterde manier van het benaderen van patiënten er een hogere respons zal zijn in vergelijking tot de standaard manier. Een verhoogde respons maakt een grotere studie haalbaar en we verwachten dan ook dat deze studie zal leiden tot het opzetten van een grotere studie naar de brandwonden, kwaliteit van leven en kosten van patiënten met brandwonden die een bezoek brengen aan een Spoedeisende Hulp afdeling (SEH).

print