Afgerond in 2016

Projectduur: 3 jaar

Projectleider: M. van Dijk – Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis

Beknopte samenvatting van de resultaten

Kinderen die met brandwonden in het ziekenhuis zijn opgenomen hebben niet alleen pijn maar zijn ook van slag en soms zelfs getraumatiseerd. Ook de ouders zijn enorm geschrokken en voelen zich soms schuldig door het gebeuren. Ontspannende massage op de niet verbrande of genezen huid kan helpen om te ontspannen. In het Red Cross War Memorial Children’s Hospital in Kaapstad worden daarom al vele jaren kinderen op de brandwondenafdeling gemasseerd. We hebben het rustgevende effect onderzocht van massages met of zonder essentiële oliën vergeleken met geen massage. De vraag was of massage de mate van ontspanning bevordert en of dit effect groter wordt naarmate het kind vaker wordt gemasseerd.  Ook wilden we onderzoeken of massage met olie waaraan essentiële oliën zoals lavendel en kamille zijn toegevoegd beter werkt dan massage zonder essentiële oliën. Voor dit doel zijn voor en na de massages video-opnames gemaakt en werd de hartslag en zuurstofsaturatie gemeten. De video-opnames werden later geanalyseerd door een kinderpsycholoog. Dataverzameling vond plaats van april 2013 tot en met december 2014 en de gegevens van 284 kinderen in de leeftijd tot 13 jaar werden geanalyseerd. Twee derde was jonger dan 3 jaar met voornamelijk heetwaterverbrandingen.  Er werd geen significant verschil gevonden tussen kinderen die wel of niet massage kregen wat betreft onrust (zoals gemeten met de COMFORT gedragschaal en hartslag) na massage t.o.v. voor massage. Ook met vaker masseren werd het effect van de massage niet sterker en ook was er geen verschil in massage met en zonder essentiële oliën. Het meten van de mate van ontspanning bleek niet mogelijk bij een groot deel van de kinderen omdat ze vaak op schoot zaten of het gezicht in het verband zat.  De gekozen schalen hiervoor zijn namelijk alleen geschikt als het kind rustig op bed ligt en het gezicht goed zichtbaar is.

Een ander probleem was dat veel kinderen afgeleid werden door de videocamera en soms geagiteerd door de zuurstofsaturatie meter aan hun vinger of teen.

Het is de vraag of een gerandomiseerde gecontroleerde studie zoals deze het beste is om dit soort interventies te toetsen. In ieder geval zou het wenselijk zijn om naar andere methoden te kijken die beter passen bij deze jonge kinderen. Omdat juist jonge kinderen wereldwijd brandwonden oplopen lijkt het ook relevant om de ouders goed te begeleiden en zo mogelijk te leren zelf hun kind te masseren omdat dit wellicht beter werkt dan door een relatief vreemde.

print