Gestart in 2013

Projectduur: 3 jaar

Projectleider: Monique van Dijk – Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis

Achtergrond
Op de brandwondenafdeling van het Red Cross War Memorial Kinderziekenhuis te Kaapstad worden jaarlijks ongeveer 1000 kinderen met brandwonden opgenomen. Sinds 8 jaar is een aromatherapeute verbonden aan de afdeling en zij masseert de kinderen met olie waaraan de essentiële oliën lavender, kamille en neroli zijn toegevoegd. De massage wordt op de gezonde of geheelde huid uitgevoerd. In 2009 hebben we een observationele studie uitgevoerd onder 71 kinderen met brandwonden op de afdeling en vonden dat dankzij de massage de hartslag en ademhalingfrequentie daalden. Daarnaast vielen ze vaak in slaap of ontspanden zich. Hoewel geaccepteerd voor publicatie in het tijdschrift BURNS realiseren we ons dat we een grotere studie en een beter design nodig hebben om de internationale gemeenschap te overtuigen van de waarde van deze complementaire therapie.

Doelstelling
Onze randomized controlled trial heeft 3 doelen 1) Bepalen van de ontspannende kwaliteiten van massage bij kinderen die opgenomen zijn vanwege brandwonden 2) Onderzoeken of de essentiële oliën in de aromatherapie een toegevoegde waarde hebben bovenop de waarde van massage met gewone olie 3) Onderzoeken of het effect van massage toeneemt naarmate het kind er meer aan gewend is.

Methoden
Kinderen worden gerandomiseerd in 1 van 3 condities en worden rond de interventie/controle situatie gefilmd en krijgen een metertje aan hun vinger om de hartslag en zuurstofsaturatie te meten. Er worden per kind 5 massages/controles binnen de eerste 2 weken van de opname uitgevoerd.
Een observator die niet weet in welke conditie het kind zit scoort later de videobeelden van voor en kort na de massage. Hiervoor worden gevalideerde schalen gebruikt die de mate van relaxatie meten. Op basis van eerdere bevindingen verwachten we in totaal 333 kinderen te moeten includeren

Verwacht resultaat
We verwachten een gunstig effect van de massage te vinden. Of de essentiële oliën een meerwaarde hebben is moeilijk te zeggen omdat er nog nooit studies naar zijn gedaan. We verwachten dat de effecten van de massage toenemen naarmate kinderen er meer aan gewend raken.

print