Afgerond in 2018

Projectduur 4 jaar

Projectleiders Prof. dr. H.W.M. Niessen en dr. M.M.W. Ulrich – VUMC en VSBN

 

In patiënten met brandwonden hebben we gevonden dat er na brandwond een toename vindt van zowel de natuurlijke C1inh levels als de activiteit in bloed. Echter, het percentage totaal verbrand lichaamsoppervlak (TVLO) lijkt hier geen invloed op te hebben, daar de patiënten met “kleine” (<10% TVLO) en “grote” (10-20% en >20% TVLO) brandwonden geen verschil vertonen in de natuurlijk C1inh levels en activatie in bloed na brandwond.

Verder is er gekeken naar de brandwond-geïnduceerde trombose in de microvasculatuur van brandwonden. Wij veronderstellen dat de vorming van Neutrofiele Extracellulaire Traps (NETs), een netwerk van extracellulair DNA dat pathogenen bindt en daarnaast ook trombose kan stimuleren, een belangrijke rol hierin spelen. Bij patiënten met brandwonden is aangetoond dat er na een brandwond inderdaad NETs gevormd worden en dat deze gelijktijdig aanwezig zijn met stolsels.

print