Gestart in 2013

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Nancy E.E. van Loey – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond
Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is naast mortaliteit één van de belangrijkste uitkomstmaten in de huidige brandwondenzorg. Hoewel de meerderheid van de mensen met brandwonden in staat is een bevredigende kwaliteit van leven te bereiken na een brandwondenongeval, is er een subgroep die dit niveau niet haalt.
Deze bevinding kan betekenen dat sommige gezondheidsgerelateerde problemen over het hoofd worden gezien en daarom niet worden behandeld, mogelijk omdat op dit moment onvoldoende inzicht bestaat in welke verschillende domeinen van kwaliteit van leven aangedaan zijn. Zo zei een brandwondenarts: ‘Ik vroeg nooit naar die specifieke problemen en patiënten vermeldden ze niet. Nu ik er wel naar vraag, zie ik dat er wel problemen zijn die ik voordien niet opmerkte.’
Door heel basaal te inventariseren welke verschillende gezondheidsproblemen ervaren worden vormt dit project de basis voor een veelomvattend model dat inzicht geeft in hulpbehoeften op verschillende gebieden.

Doelstelling
Het formeren van een hiërarchisch cluster van gezondheidsgerelateerde domeinen die aangetast zijn na het oplopen van brandwonden.

Methoden
Kwalitatieve studie bij 20 to 25 mensen met brandwonden, ongeveer 1 tot 10 jaar na het ongeval. Een literatuurstudie, synthese van kwalitatieve studies, focus groep waarin patientenparticipatie een plaats krijgt en open interviews vormen de input voor de kaart sorteringstechniek die uiteindelijk moet leiden tot een hierarchische structuur van relevante gezondheidsdomeinen.

Verwacht resultaat
Het ultieme doel van deze studie is het samenstellen van een hierarchisch overzicht van aangedane gezondheidsgerelateerde domeinen die goed gefundeerd is en tevens allesomvattend. We verwachten tot een hierarchische structuur te komen die kan dienen als input voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een model om in de klinische praktijk systematisch specifieke hulpbehoeften te screenen.

print