Gestart in 2014

Projectleider: B.K. Boekema, PhD – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Door een groot wondoppervlak en een verzwakt immuunsysteem, lopen brandwondenpatiënten meer risico op kolonisatie door opportunistische bacteriën zoals Pseudomonas aeruginosa. Behandeling met topicale antimicrobiële middelen is niet toereikend door de slechte penetratie van deze middelen in de brandwondenkorst. Systemische behandeling met antibiotica is eveneens problematisch door de ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica. Koud gas plasma kan een nieuw alternatief bieden om bacteriën in brandwonden te bestrijden. Koud gas plasma ontstaat door gas te ontladen op kamertemperatuur en bij normale atmosferische druk. Door contact van het plasma met lucht uit de omgeving worden actieve deeltjes gevormd zoals zuurstof- en stikstof radicalen. De productie van deze deeltjes kan goed gecontroleerd worden tot een fysiologisch veilig niveau. Een koud gas plasma opstelling (plasma jet), ontwikkeld aan de Technische Universiteit in Eindhoven, is gebruikt bij de VSBN voor onderzoek naar de effecten op bacteriën en gekweekte huidcellen. Gebleken is dat het plasma binnen enkele minuten hoge concentraties bacteriën kan afdoden zonder schade toe te brengen aan cellen van de huid. Het kan zelfs de groei van opperhuidcellen stimuleren. Dit maakt het een krachtige methode om besmettingen tegen te gaan en daardoor infecties en ontstekingen te voorkomen. Doordat er geen contact gemaakt wordt, is het in principe een pijnloze behandeling. Aanvullend is het gebruik van een Dielectric Barrier Discharge (DBD), waarbij plasma wordt gemaakt met een metalen raster en de omgevingslucht. Ook DBD is effectief in het afdoden van bacteriën en is toepasbaar op grotere oppervlakken.

Doelstelling(en)

Testen van de toepasbaarheid van koud gas plasma voor desinfectie van brandwonden.

Onderzoeksvra(a)g(en)

  • Onderzoek naar het effect van koud gas plasma behandeling:
    • Wat zijn de optimale instellingen waarbij bacteriën op huid en in wonden worden afgedood?
    • Wat is het effect op wondgenezing onder die condities?
  • Wat zijn de mogelijkheden van flexibele DBD’s die geïntegreerd kunnen worden in verbandmiddelen.
    • Wat zijn de optimale instellingen waarbij bacteriën op huid en in wonden worden afgedood?
    • Wat is het effect op wondgenezing onder die condities?

Methoden

We onderzoeken het effect van plasma op het afdoden van bacteriën op huid en op wondgenezing in het laboratorium op stukjes huid en op ratten. (Door voortschrijdend inzicht, hebben de onderzoekers de dierproeven in dit lopende project gestopt).

Verwachte resultaten

Plasma behandeling kan een nieuwe behandelstrategie opleveren om bacteriële problemen bij patiënten met brandwonden te voorkomen en/of op te lossen. Plasma zal bacteriën snel afdoden en huidweefsel ongemoeid laten. Dit kan de wondgenezing ten goede komen, doordat de wond sneller dicht kan groeien.

print