Gestart in 2014

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Kirsten F. Lamberts – Martini Ziekenhuis

Achtergrond
Het ondergaan van verbandwisselingen tijdens opname op een brandwondencentrum is een pijnlijke en soms stressvolle gebeurtenis. Er wordt medicatie gebruikt om de pijn te verminderen, maar niet alle pijn wordt hiermee weggenomen. Het is van groot belang de pijn wel onder controle te krijgen aangezien dit de behandeling van de wonden vergemakkelijkt. Dit heeft weer een positief effect op het herstel van de wonden en het welbevinden van de patienten. Veel resultaat valt te halen uit het afleiden van de aandacht van de patient voor de pijn. Een techniek waar dat mee kan is “Virtual Reality” (VR). Bij VR wordt een spel afgespeeld in een computergestuurde bril. De hoofdbewegingen van de brildrager worden vertaald in het spel; deze kan als het ware door de virtuele wereld lopen en om zich heen kijken. Hierdoor waant de speler zich in een andere, “virtuele” wereld. Deze VR techniek vraagt zoveel van de aandachtscapaciteit dat er letterlijk veel minder aandacht over blijft voor wat er in de werkelijke wereld gebeurt. Dit effect is zo krachtig dat zelfs als er in die werkelijke wereld stressvolle of pijnlijke prikkels zijn, mensen hier minder of niet op reageren. Meerdere onderzoeken hebben de effectiviteit van VR bewezen in het verminderen van de pijn en angst tijdens verbandwisselingen in de brandwondenzorg. Helaas is deze techniek tot op heden nog niet geïmplementeerd in de dagelijkse zorg van brandwondenpatiënten. Dit hangt samen met de praktische beperkingen van VR en met het feit dat tot nu toe niet alle patiënten een verbandwisseling met VR willen ondergaan of baat lijken te hebben bij het gebruik van VR.

Doelstellingen
VR implementeren in de dagelijkse zorg voor patienten met brandwonden opgenomen in een brandwondencentrum. Daarvoor zullen de laatste technische inzichten en mogelijkheden van VR moeten worden doorgevoerd en afgestemd op de gebruikers; zowel patiënten als medische en verpleegkundige zorgverleners. Voor een nauwkeurige afstemming op de patiënt worden de persoonskenmerken van de patiënten getoetst en waar mogelijk wordt de VR daarop aangepast.

Onderzoeksvra(a)g(en)
Hoe kunnen de inzichten in de persoonskenmerken van patiënten waarbij VR goed of minder goed werkt  en de technische mogelijkheden van VR omgezet worden in een indicatie instrument waarmee in de klinische praktijk gewerkt kan worden? Met als einddoel dat VR zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de individuele patiënt met brandwonden en er meer patiënten baat hebben bij VR.

Zijn patiënten en professionals net zo tevreden over de kwaliteit van zorg die geleverd wordt wanneer VR wordt gebruikt als tijdens de gebruikelijke zorg zonder VR?

Levert het gebruik van VR tijdens verbandwisselingen naast voordelen voor patiënt en medisch personeel ook een kostenbesparing op?

Methoden
Patiënten die worden opgenomen in het brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen tussen 1-4-2014 en 30-9-2015 en die voldoen aan de inclusiecriteria worden geïnformeerd over de werking en het gebruik van VR. Ze ondergaan de verbandwisselingen tijdens hun opname met ondersteuning van VR tenzij ze aangeven dat liever zonder VR te doen. Zowel patiënten met als zonder VR wordt gevraagd tijdens hun opname een aantal vragenlijsten in te vullen (over pijn, angst en persoonlijkheidskenmerken). Medische en verpleegkundige zorgverleners wordt ook gevraagd vragenlijsten in te vullen. In de VR conditie richten die vragen zich op de gebruiksvriendelijkheid van de apparatuur. In zowel de VR als de niet-VR conditie krijgen ze vragen over de door hen ervaren kwaliteit van zorg die ze leveren. In beide condities wordt het gebruik van pijnmedicatie genoteerd en de tijd die elke verbandwisseling in beslag neemt.

Verwachte resultaten
Het gebruik van VR als standaard methode in de dagelijkse verzorging van brandwonden. Wanneer VR succesvol kan worden toegepast bij een patiënt zal de opname in het brandwondencentrum als minder vervelend of stressvol worden ervaren. Mogelijk kunnen verbandwisselingen sneller en efficiënter worden uitgevoerd en hoeft er minder pijnstillende medicatie gebruikt te worden waardoor er ook minder kans is op bijvoorbeeld bijwerkingen van deze medicatie. Dit alles verhoogt de kwaliteit van leven van deze patiënten zowel tijdens opname als daarna. Daarnaast is het goed mogelijk dat bovengenoemde directe effecten van VR een kostenreductie van de brandwondenzorg met zich meebrengen.

print