Prof.dr. P.P.M. van Zuijlen – Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk / VUmc  Amsterdam

Achtergrond

Tot op heden ging de aandacht bij brandwondenchirurgie voornamelijk uit naar het herstellen van de huid. Maar bij ernstige brandwonden raakt ook de onderliggende subcutis beschadigd. Gedurende lange tijd is de rol van de subcutis onderschat. Echter, de slechte functionele resultaten voor die gevallen dat de subcutis volledig verwijderd wordt (zoals na avulsie bij ernstige brandwonden of na fasciitis necroticans) onderstrepen het belang van de subcutis voor de functie van de huid. De getransplanteerde huid wordt een litteken dat direct op de fascie hecht. Deze patienten missen de functionele glijlaag en een warmte-regulerende laag. Bovendien ontstaan esthetisch ontsierende contour defecten.

Lipofilling is een relatief nieuwe techniek met interessante mogelijkheden, waaronder de reconstructie van een vetlaag onder het litteken. Eerst moet adhesiolysis plaatsvinden op het niveau waar de subcutis behoort te zitten. Zowel de plooibaarheid alsook de cosmetische aspecten van een litteken kunnen erdoor verbeteren. Om vooruitgang te kunnen boeken in de behandeling van brandwondenlittekens is er sterke behoefte aan goede klinische studie naar het effect van lipofilling.

Doelstelling(en)

1.Het vaststellen van de functionele verbetering van litteken weefsel na lipofilling door middel van  objectieve en subjectieve evaluatie middelen.

  1. Het creëren van ‘benchmark data’ voor toekomstig klinisch en experimenteel onderzoek.

Onderzoeksvra(a)g(en)

Verbetert de functionele kwaliteit, in het bijzonder de soepelheid, van ernstige brandwondlittekens door lipofilling in combinatie met adhesiolyse?

Methoden

Patienten (>12 jaar) met een klinische indicatie voor adhesiolyse en lipofilling zijn geschikt voor inclusie. Het litteken dient gematureerd en stabiel te zijn (>1 jaar na verwonding). Voor en drie maanden na de chirurgische ingreep zullen de plooibaarheid (Cutometer), het littekenvolume (stereophotogrammetrie) en de littekenkwaliteit (POSAS en DSM II Colormeter) worden bepaald.

Eerst zal het vetweefsel uit de buikstreek gewonnen worden met behulp van liposuctie door middel van een injectiespuit. De Coleman techniek zal gebruikt worden om het vet van de overige materialen te scheiden.

Verwachte resultaten

Het herstel van de functie van de subcutis is een interessant gebied waar nog veel vooruitgang kan worden verwacht de komende jaren (met name bij de groep ernstig verbrande patiënten). Wij verwachten een significante functionele verbetering aan te tonen, aan de hand van de soepelheid gemeten door de cutometer, het volume (stereophotogrammetrie), het algemene litteken uiterlijk (POSAS), de mening van de patiënt (POSAS) en de kleur ( DSM II ColorMeter). De resultaten van dit onderzoek zullen waarschijnlijk dienen als leidraad voor verder onderzoek.

print