Gestart in 2016

Projectleider: M.L. Groot – VU

Achtergrond

Tot kort geleden was het brandwondenonderzoek vooral gericht op herstel van de huid, maar werd de subcutane vetlaag en zijn belangrijke rol in de functie van de huid buiten beschouwing gelaten. De functie van de subcutis kan nu echter hersteld worden bij mensen met brandwondlittekens door middel van vettransplantatie. De techniek vettransplantatie biedt mogelijkheden voor een scala aan reconstructief-chirurgische technieken, en er is gebleken dat de kwaliteit en soepelheid van adherente brandwondlittekens erdoor verbeterde zelfs tientallen jaren na het ongeval. Helaas verdwijnt tot 50% van het vet na transplantatie. Dit is waarschijnlijk gekoppeld aan de viabiliteit van het vettransplantaat na oogsten en tijdens de eerste dagen na transplantatie (transplantaten overleven door infiltratie van voedingsstoffen doordat er nog geen bloedvaten aangelegd zijn).

Veel brandwondenexperts zijn voorstander van vettransplantatie. Helaas zijn er weinig goed opgezette studies in mensen, waarschijnlijk omdat het moeilijk is om menselijke vettransplantaten te volgen na het inbrengen. Het is echter wel goed mogelijk om vettransplantaten te bestuderen direct na het oogsten, en daarom hebben wij een ‘vettransplantatie simulatiemodel’ opgezet. Dit model zou het mogelijk moeten maken om vettransplantaten te volgen wat betreft viabiliteit gedurende de eerste dagen na afname. Om de transplantaten in beeld te brengen zullen we gebruik maken van een nieuwe multifoton- microscopische techniek (derde harmonische generatie – DHG). Deze techniek biedt de mogelijkheid om de vettransplantaten in beeld te brengen en kan gebruikt worden om levend weefsel te bestuderen.

Doelstelling(en)

Als een eerste stap om de resultaten van vettranplantatie te verbeteren, willen wij de oogstlocatie en technieken verbeteren. In dit pilotprojekt zullen we deelvraag beantwoorden: Is DHG een goed methode om de levensvatbaarheid van cellen in fat graft te karakteriseren?

Onderzoeksvra(a)g(en)

In deze pilotaanvraag zullen we de DHG valideren voor het karakteriseren van de levensvatbaarheid van de vetcellen in het vetmateriaal: Kan DHG zichtbaar maken of een vetcel dood, levend of verminderd levensvatbaar is?

Methoden

We zullen gebruik maken van vettransplantatiemateriaal van patiënten die een liposuctie ondergaan om daarna een vettransplantaat te ontvangen. We zullen bij deze materialen de viabiliteit van de cellen van het transplantaat beoordelen met een nieuwe microscopische techniek waarbij het vet niet bewerkt hoeft te worden om de analyse uit te voeren. Het verschil tussen levende, doodgaande en dode cellen zal beoordeeld worden; ook de bloedvatvoorziening zal in beeld gebracht worden.

Verwachte resultaten

Wij verwachten dat DHG een goede karakterisatie zal kunnen geven van de de hoeveelheid levende, dode en verminderd levensvatbare cellen in het vetmateriaal. Hierna kunnen we deze methode gaan gebruiken om de rol van oogstlocatie en techniek te gaan onderzoeken in een volgend projekt. We verwachten dat verdere optimalisatie van oogsttechnieken en donorlocaties ten goede zal komen aan mensen met brandwondlittekens.

print