Auteur: Jan Dokter

Promotiejaar: 2016Proefschrift

Epidemiologie is de hoeksteen van de volksgezondheid. De epidemiologie bestudeert het vóórkomen van ziekte en daarmee samenhangende factoren. Inzicht wordt verkregen in risicofactoren voor ziekten en in aandachtspunten voor epidemiologisch onderzoek. Met deze informatie kunnen beleidsbeslissingen worden genomen en kan evidence based practice worden ingericht. Daarmee zijn epidemiologische studies van groot belang voor de verbetering van de gezondheidszorg. Een kwalitatief goede opzet en uitvoering van het onderzoek is essentieel, in combinatie met een zorgvuldige interpretatie van de resultaten.

Adequate registratie en analyse van de uitkomst van de zorg blijft noodzakelijk en zal de epidemiologie van brandwonden in de toekomst verder veranderen.

Het doel van dit proefschrift is om inzicht te verwerven in de epidemiologie, behandeling en de uitkomsten van gespecialiseerde brandwondenzorg in Nederland. Dit proefschrift is vooral gebaseerd op historische gegevens van het brandwondencentrum in Rotterdam vanaf 1986, gecombineerd met historische data van de brandwondencentra in Groningen en Beverwijk van 1995-2009 en de gemeenschappelijke Nederlandse Brandwonden Registratie (NBR) R3 vanaf 2009.

Dit proefschrift bestaat uit drie delen:

Deel 1: epidemiologie

Deel 2: behandeling

Deel 3: uitkomsten

Deel 1            Epidemiologie

In twee hoofdstukken “Epidemiology and trends in severe burns in the Netherlands” en  “Epidemiology  of  children  admitted  to  the  Dutch  burn centres, Changes  in referral  influence  admittance  rates in  burn  centres”  worden de gegevens vanuit gecombineerde databases van de Nederlandse Brandwondencentra vanaf 1995 beschreven.

Deel 2            Behandeling

In hoofdstuk 4  wordt beschreven hoe met moderne wondbedekkers (hydrofibers) een reductie werd verkregen in het aantal uit te voeren operaties in vergelijking met de zalfbehandeling met zilversulfadiazine bij tweede graads brandwonden.

Hoofdstuk 5 beschrijft de uitkomsten van bacteriologische kweken bij opname, waarbij een uitgebreide database vanaf 1987 is gebruikt.

Deel 3            Uitkomsten

In 3 hoofdstukken wordt de voorspellende waarde van de “Revised Baux Score” gevalideerd en wordt de mortaliteit in brandwondencentra beschreven.                                                         

print