Gestart in 2017

Prof dr J. Schalkwijk dr P. Zeeuwen – Radboudumc

Achtergrond

Infecties zijn een belangrijke complicatie in de acute fase van ernstig verbrande patiënten. Daarnaast heeft infectie van brandwonden ook een lange termijn effect omdat wondgenezing en littekenvorming negatief beïnvloed worden. Brandwondenpatiënten kunnen door diverse soorten micro-organismen worden geïnfecteerd, maar de meest voorkomende zijn bacteriën zoals Staphylococcus aureus (S. aureus) en Streptococcus pyogenes. Infectie door S. aureus is een groot probleem vanwege de ontwikkeling van resistente S. aureus stammen (MRSA) in veel landen. Infectie door deze bacterie geschiedt veelal vanuit S. aureus haarden (bv neusholte) van dragers van deze bacterie (ca 10% van de bevolking). Dit kan de patiënt zelf zijn, familieleden of zorgverleners in het ziekenhuis. Infecties maar ook dragerschap van MRSA worden bestreden door topicale antibiotica (zalf) of systemische antibiotica (pillen) die meestal een breed werkingsspectrum hebben, waardoor ook de normale huidbacteriën (zogenaamde commensalen) worden gedood. Dit laatste is ongewenst omdat de commensale bacteriën een rol spelen bij het in toom houden van ziekteverwekkers. Het is daarom van belang om heel gericht met specifieke antibiotica een infectie te bestrijden. Het intensieve gebruik van antibiotica heeft wereldwijd geleid tot toenemende resistentie tegen antibiotica, inclusief het zeer beperkte arsenaal aan topicale antibiotica. De MRSA is daar een voorbeeld van. Naast een verstandiger gebruik van antibiotica, is de ontwikkeling van nieuwe antibiotica dringend gewenst. Tot op heden heeft dit geen prioriteit gehad in de farmaceutische industrie en is de ontwikkeling van nieuwe stoffen een gebied waar kleine biotech bedrijven (vaak uit de academische wereld) zich mee bezig houden. De ontwikkeling van nieuwe topicale antibiotica is zeer beperkt, hetgeen zorgelijk is gezien de toenemende resistentie tegen de twee veel gebruikte middelen fusidinezuur en mupirocine, en de recente slechte beschikbaarheid van mupirocine (Bactroban).

Doelstelling(en)

Het doel van dit project is om te onderzoeken of een geheel nieuwe klasse van antibiotica (pantothenamides) in principe geschikt is voor topicale toepassing tegen S. aureus.

Onderzoeksvra(a)g(en)

Er zijn twee onderzoeksvragen: (1) werken de pantothenamides in het laboratorium wanneer we ze testen in huidmodellen voor infecties, (2) kunnen we een toedieningsvorm ontwikkelen (zalf, crème)?

Methoden

Pantothenamides worden getest in huidmodellen waar bacteriën worden gekweekt op eelt of op levende menselijke huidcellen. We zullen de beste toedieningsvorm bepalen (lotion, crème of zalf).

Verwachte resultaten

We verwachten een antwoord te krijgen op de vraag of deze nieuwe klasse van antibiotica geschikt is voor verdere ontwikkeling.

print