Gestart in 2017

Projectleider: Prof. dr. P.P.M. van Zuijlen

Achtergrond

De “Patient and Observer Scar Assessment Scale” (POSAS) meet littekenkwaliteit, zowel het patiënten perspectief als het klinisch perspectief, en bestaat uit twee subschalen. De POSAS is in Nederland ontwikkeld en daarna in vele talen vertaald en wordt wereldwijd gebruikt. The POSAS is ontwikkeld zonder betrokkenheid van patiënten. Door patiënten en een grote groep experts in littekens te betrekken bij de verdere ontwikkeling kan de POSAS verbeterd worden. Daarnaast zal het verbeteren van instructies leiden tot betere betrouwbaarheid van items. Rasch analyses hebben uitgewezen dat het aantal antwoordcategorieën (10-puntsschaal) van de Patient Scale mogelijk verkleint kan worden, zonder verlies van informatie. Om te voorkomen dat er ad hoc versies gaan ontstaan is het nu nodig de POSAS goed te verbeteren.

Doelstelling(en)

Doel van deze studie is de POSAS te verbeteren en de POSAS 3.0 te ontwikkelen, en om de kwaliteit en interpreteerbaarheid van beide POSAS schalen te onderzoeken.

Onderzoeksvra(a)g(en)

  1. Wat is de content validiteit van de POSAS?
  2. Wat is de item-kwaliteit en komt Differential Item Functioning (DIF) voor voor de variabelen littekentype, huidtype en land van afname?
  3. Wat is de betrouwbaarheid en meetfout van de POSAS?
  4. Wat zijn de Minimal (clinically) important change (M(C)IC waarden?

Methoden

Content validiteit van de Patient Scale zal worden onderzocht door minimaal 6 focus groepen uit te voeren in Nederland, Australie en Engeland. Per focusgroep zullen 8-10 mensen boven de 18 jaar en met verschillende littekens en huidstypen worden uitgenodigd.

Content validiteit van de Observer Scale zal worden onderzocht in een internationale Delphi studie, waarbij minimaal 100 experts in onderzoek en behandeling van littekens worden uitgenodigd. Doel is consensus te krijgen over verbetervoorstellen.

Itemkwaliteit en DIF wordt onderzocht met confirmatieve factor analyse en Item Response Theorie analyses in een groep van 1000 mensen met littekens en hun behandelaars uit zowel Nederland, Australië, Engeland, Amerika en China. Honderdvijftig mensen en hun behandelaars worden tevens uitgenodigd om binnen 1 tot 2 weken nogmaals de POSAS in te vullen om betrouwbaarheid en meetfout te bepalen, en na 3 en 6 maanden wederom de M(C)IC waarden te bepalen.

Verwachte resultaten

We verwachten de POSAS aanzienlijk te kunnen verbeteren. De betrokkenheid van patiënten en vele experts zal de implementatie van de POSAS 3.0 versnellen. We verwachten twee unidimensionele subschalen te vinden met goede klinimetrische eigenschappen voor zowel gebruik in onderzoek als in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

print