Gestart in 2017

Projectduur 3 jaar

Project leider: Sue Gibbs – VUmc

Achtergrond

Doelstelling(en)

Het onderzoeken van de therapeutische eigenschappen van menselijk speeksel voor de behandeling van brandwonden.

Onderzoeksvra(a)g(en)

  • Welke invloed heeft menselijk speeksel op de wondgenezing in de huid en mond in vitro?
  • Wat is het effect van menselijk speeksel op laag- en hoog-virulente brandwondbiofilms in weefsel?
  • Is het haalbaar om speeksel te verkrijgen van brandwonden patiënten en is er een effect door donorvariatie op de in vitro wondgenezing en antimicrobiële eigenschappen?

Methoden

Wondgenezings modellen van gekweekte huid en mondslijmvlies zullen gebruikt worden om de wondgenezende en anti-microbiële eigenschappen van speeksel te onderzoeken. Speeksel (20 ml) wordt opgevangen door te kauwen op een kleine bal van paraffine, opgevangen in een buis en gesterilizeerd door te filteren. Laag en hoog virulente brandwond biofilms worden nagebootst op de huid en orale mucosa wondgenezingsmodellen. Dit wordt gedaan in aanwezigheid van brandwondexudaat om de brandwond omgeving in vitro na te bootsen en in de aan- of afwezigheid van topicaal aangebrachte speeksel. Er zal gekeken worden naar de mate van wond dichtgroei (epithelisatie), biofilm overleving, weefseldestructie en litteken biomarkers, b.v. (pro)inflammatoire (IL-1α, IL-6, IL-8); pro-fibrotische (α-smooth muscle-actin) en anti-fibrotische (HGF, CCL27) zullen d.m.v. RT-PCR, ELISA (oplosbare eiwitten) en immunohistochemie (eiwitten) bepaald worden.

Verwachte resultaten

Het is de verwachting dat menselijk speeksel een positief effect heeft op de wondgenezing en anti-fibrotische en anti-microbiële eigenschappen heeft in huidmodellen. Dit is zeer relevant voor de behandeling van brandwondpatiënten. Dit project heeft als doel variatie tussen speeksel donoren te onderzoeken en de haalbaarheid te bepalen van het invoeren van behandeling d.m.v. speeksel in een fase 1 klinische studie in de toekomst.

print