Gestart in 2017

Projectleider: Dr. C.H. van der Vlies

Achtergrond

Niet elke patiënt met brandverwondingen hoeft behandeld te worden in een gespecialiseerd Brandwondencentrum. Brandwondencentra zijn met name geïndiceerd voor patiënten met ernstige brandverwondingen of specifieke eigenschappen zoals leeftijd of comorbiditeit. De Emergency Management of Severe Burns (EMSB) verwijscriteria zijn geïmplementeerd om optimale triage van brandwondenpatiënten te bereiken. De Brandwondencentra hebben een uitgebreide registratie van de patiënten die zij opnemen, maar over de organisatie van zorg en verwijzing van brandwondenpatiënten die elders gepresenteerd zijn is weinig bekend. Dit project beoogt inzicht te krijgen in de letsels, behandeling en uitkomst van brandwondenpatiënten die elders opgenomen zijn en van patiënten die secundair alsnog naar een Brandwondencentrum verwezen zijn.

Doelstelling(en)

Het hoofddoel is om te bepalen welk aandeel van de brandwondenpatiënten sinds 1 januari 2009 in een ziekenhuis zonder Brandwondencentrum is opgenomen.

Secundaire doelen zijn:

1) bepalen in hoeverre opname in een ziekenhuis zonder Brandwondencentrum en verwijzing naar een Brandwondencentrum in overeenstemming is met de Emergency Management of Severe Burns (EMSB) verwijscriteria;

2) een gedetailleerd overzicht te maken van de (brand)verwondingen en behandeling (inclusief kosten) van a) alle brandwondenpatiënten die zijn opgenomen in een ziekenhuis zonder Brandwondencentrum of b) patiënten met <10% TBSA verbrand oppervlak die secondair verwezen zijn naar een Brandwondencentrum; en

3) bepalen van de Kwaliteit van Leven (EQ-5D) en de littekenkwaliteit (Patient and Observer Scar Assessment Score (POSAS)) van deze patiëntengroepen (doel 2) drie en 12 maanden na opname.

Onderzoeksvra(a)g(en)

1) Welk percentage brandwondenpatiënten is sinds 1 januari 2009 opgenomen in een ziekenhuis zonder Brandwondencentrum?

2) In welke mate is deze opname buiten de Brandwondencentra of verwijzing naar een Brandwondencentrum in overeenstemming met de EMSB verwijscriteria?

3) Wat zijn de letsel- en behandelkarakteristieken van patiënten die primair buiten de Brandwondencentra opgenomen zijn, of die (bij <10% TBSA verbrand oppervlak) secundair naar een Brandwondencentrum zijn overgeplaatst?

4) Wat zijn de kosten voor behandeling van deze patiënten?

5) Wat is de kwaliteit van leven (EQ-5D score) van deze patiënten, drie en 12 maanden na opname?

6) Wat is de littekenkwaliteit (POSAS score) van deze patiënten, drie en 12 maanden na opname?

Methoden

Voor vraag 1 en 2 wordt retrospectief in de Landelijke Trauma Registratie gezocht naar patiënten die sinds 1 januari 2009 in een ziekenhuis in Nederland opgenomen zijn vanwege brandverwondingen. Voor elk jaar wordt het aantal brandwondenpatiënten opgenomen in een ziekenhuis zonder Brandwondencentrum gedeeld door het totaal aantal brandwondenpatiënten dat is opgenomen in een ziekenhuis met of zonder Brandwondencentrum, en uitgedrukt als percentage (primaire uitkomst).

Om te kunnen bepalen of de opname in overeenstemming was met de EMSB criteria, is beoordeling van medisch dossier van de patiënt nodig. Deze overeenstemming wordt daarom alleen bepaald voor brandwondenpatiënten die in een ziekenhuis in de traumaregio’s Zuidwest Nederland of Brabant opgenomen zijn.

Voor vragen 3 tot en met 6 worden patiënten prospectief geregistreerd via de SpoedEisende Hulp in elk ziekenhuis in de traumaregio’s Zuidwest Nederland en Brabant. Volledigheid van inclusie wordt gecontroleerd door een tweemaandelijkse zoekvraag in de ziekenhuisadministratie en de Landelijke Trauma Registratie, waarbij gezocht wordt op alle relevante registratiecodes. Gedurende 18 maanden worden patiënten geïncludeerd, follow-up is één jaar. Patiënt-, (brand-)verwonding- en behandelingskarakteristieken en specifieke uitkomstgegevens worden verzameld. Aan alle geïncludeerde patiënten (of ouders van minderjarige patiënten) wordt gevraagd of zij drie en 12 maanden na opname de patiënt-gerapporteerde EQ-5D en POSAS willen invullen. Een getrainde arts zal het observer-reported deel van de POSAS invullen.

Verwachte resultaten

Deze studie zal inzicht geven in de organisatie van zorg (epidemiologie, behandeling, behandelingskosten en uitkomst van behandeling) van brandwondenpatiënten die zijn opgenomen buiten de drie Brandwondencentra in Nederland. De resultaten zullen ook inzicht geven in het opname- en verwijspatroon van brandwondenpatiënten in deze externe ziekenhuizen, en eventuele fluctuaties hierin sinds 2009.

print