17.101 – Virtual Reality techniek voor brandwondenpatiënten

Gestart in 2018

Projectleider: Kirsten Lamberts, Brandwonden Centrum  Martini Ziekenhuis Groningen & VSBN

Al een aantal jaren wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toepassing van Virtual Reality (VR) tijdens de pijnlijke verbandwisselingen die patiënten daar moeten ondergaan. Het werkzame element van VR bestaat eruit dat patiënten m.b.v. de VR techniek zodanig overladen worden met informatie dat er minder aandacht over is voor het registreren van de pijnlijke prikkels die de verbandwisselingen met zich meebrengen. Daarnaast wordt sinds kort VR in combinatie met een 360⁰ camera ingezet bij het contact leggen tussen de patiënt en zijn of haar omgeving buiten het ziekenhuis. Samen met deskundige begeleiding door het medisch en verpleegkundig team verhogen we door de mogelijkheden die VR ons biedt het gevoel van welzijn van de patiënten op onze afdelingen.

Dit project beslaat twee onderzoekslijnen. De eerste studie loopt al een aantal jaren in Groningen onder de noemer VR-macy. Hierbinnen wordt de effectiviteit van VR onderzocht op procedurele pijn en patiënt tevredenheid met de verbandwisseling. Daarnaast worden patiënt variabelen geïdentificeerd (demografische, wond-gerelateerde en (neuro)psychologische) die geassocieerd zijn met de effectiviteit van VR. Verder focust deze studie op de behoefte aan pijnmedicatie, VR-bijwerkingen en VR-gebruiksvriendelijkheid voor het medisch en verpleegkundig personeel. Het hoofddoel van deze studie is duidelijkheid krijgen over die factoren die een rol spelen bij een succesvolle implementatie van VR in de zorg voor brandwondenpatiënten. Deze studie maakt deel uit van een groter wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid en mogelijkheden tot implementatie van VR in de medische setting in het algemeen. In dit project wordt ook samengewerkt met de brandwondencentra in Beverwijk en Rotterdam. Door de gegevens uit meerdere centra te combineren wordt nog beter inzicht gekregen op de werkzame elementen van VR en hoe deze eventueel verder te verbeteren.

De tweede studie (VR-iendje)wordt op dit moment opgezet. Hierin zal het psychologische effect onderzocht worden van de VR-bril in combinatie met een 360⁰ camera live-verbinding. Hiermee kan de patiënt de mogelijkheid geboden worden weer even in de eigen omgeving te zijn tijdens een langdurige en geïsoleerde opname in het brandwondencentrum. Toepassingen hierbij zijn bijvoorbeeld: het bijwonen van belangrijke gebeurtenissen, het contact onderhouden met familie/vrienden/klasgenoten of ondersteuning tijdens de conditieopbouw en behoud van motorische functie gedurende de opname. Zo kan de patiënt met VR-bril op de hometrainer de ervaring krijgen door zijn eigen dorp te fietsen. Ook hiervoor geldt dat we gaan samenwerken met het brandwonden centrum in Beverwijk en Rotterdam om met meer gegevens beter zicht te krijgen op de werkzaamheid van deze toepassing.

print