17.102 – Ontwikkeling en evaluatie van een screeningsinstrument voor het detecteren van (na)zorgbehoefte bij mensen met brandwonden

Gestart in 2018

Nancy van Loey – VSBN

Achtergrond

Brandwonden kunnen gevolgen hebben op het fysieke, psychologische en sociale functioneren. In de nazorg kunnen sommige problemen over het hoofd gezien worden en krijgen mensen daarom niet altijd de zorg waaraan ze behoefte hebben. Een screening instrument kan helpen om zorgbehoeften in kaart te brengen. Het doel van dit onderzoek is om een screeninginstrument te ontwikkelen dat aansluit bij de situatie van de persoon met brandwonden.

Doelstelling(en)

Het ontwikkelen en evalueren van een screeninginstrument voor mensen met brandwonden.

Onderzoeksvra(a)g(en)

1) De ontwikkeling van het instrument zelf: welke relevante domeinen dienen geïncludeerd te worden, welke vragen horen daarbij en zijn deze eenduidig voor mensen met brandwonden?

2) Wat zijn de voorspellende waarden van het instrument in vergelijking met gevalideerde vragenlijsten.

Methoden

In een eerste fase dient het instrument ontwikkeld te worden. Dit houdt in: het identificeren van relevante domeinen, het ontwikkelen van items representatief voor de domeinen en de cognitieve evaluatie van de items. In de tweede fase wordt het instrument onderzocht op zijn voorspellende waarde. Receiver operating characteristics en lineaire regressie analyses worden gebruikt om een afkappunt te bepalen en de voorspellende waarde van het instrument te onderzoeken.

Verwachte resultaten

Aan het eind van dit project zullen we de beschikking hebben over een instrument dat gevoelig is om problemen te detecteren in verschillende gebieden van functioneren en dat gemakkelijk in gebruik is in de klinische praktijk.

print