17.109 – Het Necrotiserende Weke Delen Infecties Kennis project:  een epidemiologische studie naar necrotiserende weke delen infecties voor het verkrijgen van inzicht in en grip op de incidentie, diagnose, behandeling, morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van leven in de Nederlandse populatie.

Gestart in 2018

Annebeth de Vries – Brandwonden Centrum, Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en VSBN

Achtergrond
Een necrotiserende weke delen infectie (NWDI), waarvan necrotiserende fasciitis het meest bekend is, is een necrotiserende infectie van de huid, onderhuids vet of bindweefsel en/of spier. De incidentie van NWDI wordt geschat op 4,2 gevallen per 100.000 inwoners. Dit komt neer op circa 680 patiënten in Nederland per jaar(1). Fasciitis necroticans verspreidt zich razendsnel over de spierfascie en leidt vaak tot ernstige systemische toxiciteit. Het is een acuut levensbedreigende infectie en bij overleving zijn de lange termijn gevolgen, grotendeels door ernstige littekens, groot.
Ondanks gebrek aan bewijs uit onderzoek, lijkt de huidsparende techniek (6) bij het opereren van NWDI de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Voor deze techniek is dan ook steeds meer aandacht en deze wordt geadviseerd in de binnenkort uit te brengen richtlijn voor NWDI(7). Deze richtlijn is ontwikkeld door een groep van specialisten op het gebied van NWDI. Zij formuleerden vragen en verzamelden alle beschikbare literatuur om zo goed mogelijk te kunnen adviseren over de diagnostiek en behandeling van NWDI. Naast adviezen, formuleerden zij een aantal kennishiaten, waaronder een gebrek aan (1) onderzoek naar de huidsparende techniek, (2) kennis over diagnostiek, (3) kennis over de beste wondenbehandeling teneinde de kwaliteit van leven te verbeteren. Het is voor het verbeteren van de behandeling van NWDI van belang dat er in de toekomst meer onderzoek wordt verricht naar deze zeldzame ziekte.
In Beverwijk krijgen we vaak patiënten met (grote) (huid)defecten resterend na het overleven van een NWDI verwezen. Een lang traject tot wondgenezing en matige kwaliteit van littekens/leven, zijn vaak het gevolg. Middels het NWDI Kennis project willen we inzicht verkrijgen in NWDI in Nederland om daarmee uiteindelijk de diagnose, behandeling, overleving en kwaliteit van het leven van patiënten met NWDI te verbeteren. Bovendien vormt dit project het fundament voor een langdurige onderzoekslijn naar Necrotiserende Weke Delen Infecties.

Doelstelling(en) en onderzoeksvr(a)g(en)

  • Het vergroten van de kennis over de incidentie, diagnose, behandeling, morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit van leven in NWDI patiënten in de Nederlandse populatie
  • Inzicht vergaren over de kennis en ervaring over NWDI onder Nederlandse huisartsen en chirurgen
  • Het verbeteren van de implementatie van de huidsparende techniek onder chirurgen
  • Het opzetten van een prospectief register van NWDI patiënten

Methoden

We gaan gegevens verzamelen over NWDI patiënten die tussen 2011 en 2016 zijn gediagnosticeerd in alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Gelderland, een kwaliteit van leven studie onder overlevenden uitvoeren, een enquête onder chirurgen en huisartsen afnemen, een e-learning over de huidsparende techniek ontwikkelen en uitrollen, en een prospectief register starten gericht op toekomstige evaluatie en follow-up van NSTI patiënten.

Verwachte resultaten

We verwachten inzicht te verkrijgen in 1) het vóórkomen, de behandeling en de uitkomsten van NWDI patiënten, en 2) de bekendheid van NWDI onder artsen. De e-learning module zal zogen voor kennisvergroting onder en het toepassen van een uniforme behandeling door chirurgen in Nederland. Door middel van het NSTI-register kan meer gedegen onderzoek gedaan worden, de behandeling verder worden geoptimaliseerd, en de uitkomsten in deze patiënten worden verbeterd.

print