Afgerond in 2012

Projectduur: 5 jaar

Projectleider: N.E.E van Loey – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Wanneer kinderen brandwonden oplopen betekent dit vaak dat ze op jonge leeftijd met een mogelijk traumatische gebeurtenis meemaken. Tot op heden zijn er weinig studies die onderzoeken hoe kinderen op psychisch vlak met de gebeurtenis omgaan, en hoe dit evolueert over de tijd vanaf opname in het ziekenhuis. Daarnaast is onduidelijk wat mogelijke risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van traumatische stress reacties, en welke (gezins)factoren van invloed zijn op het herstel van het kind.

Doel van de studie
Deze studie richtte zich op het in kaart brengen van hoeveel kinderen last hebben van traumatische stress reacties, gerapporteerd door het kind zelf en de ouders en het onderzoeken van risicofactoren.

Resultaten

Aan deze studie namen 126 kinderen deel die tussen de 8 en 17 jaar oud waren. Het merendeel waren jongens (70%). Ongeveer 10% van de kinderen gaf aan last te hebben van posttraumatische stress symptomen gedurende de eerste maand na het ongeval. Factoren hierop van invloed, waren angstige gedachten over pijn en stress klachten bij de moeder. Minder dan 5% van de kinderen houdt langdurig last van traumatische stress, hoewel bepaalde symptomen zoals vermijding en verhoogde waakzaamheid langdurig kunnen aanhouden bij een grotere groep. Opvallend daarentegen was dat ouders meer last houden van posttraumatische stress klachten. Ongeveer de helft van de moeders en een kwart van de vaders scoort hoog, wat geleidelijk afnam tot ongeveer 20% van de moeders en ongeveer 5% van de vaders.

Conclusies

Dit onderzoek lijkt aan te tonen dat kinderen die brandwonden oplopen in veel gevallen een grote veerkracht laten zien en goed herstellen. Deze bevinding stemt overeen met de bestaande (cross-sectionele) studies die een relatief gunstig beeld geven van het herstel na het oplopen van brandwonden. Een deel van de kinderen houdt echter langdurig last van vermijding en/of verhoogde waakzaamheid. Verder werd gezien dat angstige gedachten over pijn van invloed zijn op stress reacties op de korte termijn. Met de ouders lijkt het minder goed te gaan dan met de kinderen zelf; aanzienlijk meer ouders rapporteren traumatische stress klachten. Bovendien vonden we een relatie van de ouderlijke stress klachten op het functioneren van het kind.  Dit onderstreept het belang om vanaf de opname in het ziekenhuis aandacht te schenken aan het functioneren van de ouders.

print