Afgerond in 2019 Door middel van een gezamenlijke aanvraag bij het ZonMw 2-treat programma (topsector Life Sciences & Health) om een ‘wondpleister’ te ontwikkelen op basis van Hydrogel heeft dit project van start kunnen gaan. Het project wordt uitgevoerd door een consortium, waar de VSBN en de Nederlandse Brandwonden Stichting deel vanuit maken. Binnen het consortium wordt gewerkt aan een onderzoeksproject gericht op de ontwikkeling van een innovatief wondverband voor brandwonden en chronische wonden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een thermo-reversible hydrogel. Deze gel draagt vanuit haar structuur bij aan wondhelende eigenschappen. Gefinancierd binnen ZonMw programma LSH 2-treat.

Resultaten: binnen het project is hoofdzakelijk gewerkt aan het verbeteren van de eigenschappen van de hydrogel en onderzoek naar de wondgenezings bevorderende eigenschappen van de hydrogel. Hydrogel is o.a. verbeterd door het verhogen van de temperatuur waarop de hydrogel geleert. Naast de oorspronkelijke temperatuur van geleren bij 18 graden, is binnen het project een hydrogel ontwikkeld welke geleerd bij een temperatuur van 27 graden. Deze verhoogde temperatuur van geleren is meer comfortabel voor de patiënt en zorgt er voor dat de hydrogel vloeibaar blijft bij kamertemperatuur, dit verhoogd het gebruiksgemak en is koeling van de hydrogel niet nodig. Verdere resultaten laten zien dat de hydrogel niet toxisch was voor verschillende type cellen, de effectiviteit van verschillende sterilisatie technieken. Daarnaast waren de eerste resultaten van experimenten waarbij onderzocht werd of de hydrogel gebruikt kan worden als een drager voor actieve moleculen gunstig. Gefinancierd binnen ZonMw programma LSH 2-treat.

 

Conclusie: De thermo-reversibele thermogel bezit gunstige eigenschappen voor wondgenezing, echter ontwikkeling is nog te prematuur om mogelijke toepassing voor brandwonden te kunnen vaststellen

print