Afgerond in 2009

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: M.M.W. Ulrich – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Doelstelling

Onderzoeken of toediening van al goedgekeurde medicijnen, waarvan bij andere aandoeningen een gunstig effect was gerapporteerd op andere fibrotiserende pathologiën, ook een gunstig effect hadden op de genezing van brandwonden.

Methode

Uit de literatuur werd een aantal geneesmiddelen geselecteerd die bij andere bindweefselvormende aandoeningen een gunstig effect vertoonden. Van remmers van het Renine Angiotensine Systeem (een bloeddruk regulerend systeem) was aangetoond dat deze een gunstig effect hadden o.a. op verlittekening van het hart na een hartinfarct.

Beknopte samenvatting van de resultaten

In deze pilot hebben we aangetoond dat een aantal processen die een rol spelen bij littekenvorming inderdaad wordt geremd door remming van dit systeem. Een andere categorie geneesmiddelen zijn de statines, dit zijn cholesterol verlagende geneesmiddelen. Hiervan is aangetoond dat het zowel een ontstekingsremmend effect als een fibrose remmend effect heeft in verschillende ziektebeelden.
Alle drie de geneesmiddelen hadden een gunstig effect op het voorkomen van littekenvormende cellen in diepe brandwonden (derdegraads). Na zes weken waren er aanzienlijk minder van dit soort cellen aanwezig in het litteken. Ook bleken een aantal processen die een belangrijke rol spelen bij littekenvorming geremd te zijn. Bij tweedegraads brandwonden werden geen (significante) verschillen gevonden. In de tweedegraads brandwonden was het aantal littekenvormende cellen erg laag in vergelijking met derdegraads brandwonden.

print