Afgerond in 2010

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: B.K.H.L Boekema – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

 

Beknopte samenvatting van de resultaten

De aanwezigheid van bacterien in (brand)wonden belemmert de genezing. Zo is bekend dat Pseudomonas aeruginosa de graft take na huidtransplantatie negatief beïnvloedt. Echter, niet alle brandwondenpatiënten ondervinden problemen als deze bacterie aanwezig is in hun brandwonden. Daarom is onderzocht wat de karakteristieken waren van patiënten met P. aeruginosa. Er is daarbij onderscheid gemaakt of de patiënten wel of niet problemen ondervonden. Daarnaast is gekeken wat het effect was van de aanwezigheid van P. aeruginosa op verschillende aspecten van de genezing.
Van alle patiënten opgenomen in Beverwijk in 2005/06 vanwege brandwonden, hadden 48 patienten tenminste eenmaal P. aeruginosa in hun brandwonden. Deze groep kon opgesplitst worden op basis van wel (23 patiënten) of geen (25 patiënten) wondgenezingsproblemen. Patiënten met genezingsproblemen hadden ernstigere verwondingen zoals hoger totaal verbrand lichaamsoppervlak, hoger percentage derdegraads verbranding en vaker inhalatie trauma. P. aeruginosa werd gemiddeld 9,5 dagen later geïsoleerd als er genezingsproblemen waren en P. aeruginosa kwam gemiddeld vaker voor samen met Staphylococcus aureus.
De combinatie van P. aeruginosa met genezingsproblemen resulteerde in een minder goed per-operatief wondbed, verminderde graft take, meer operaties voor huid transplantaties en een langere ligduur. Deze aspecten bleken ook te verschillen in vergelijking met een controle groep van 19 patiënten met vergelijkbare verwondingen maar zonder P. aeruginosa.

print