Afgerond in 2015

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: Nancy E.E. van Loey – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Beknopte samenvatting van de resultaten

Het doel van deze studie was het onderzoeken van een mogelijke relatie tussen biologische factoren (ontstekingsfactoren en hormonale factoren) in een brandwond en zelf-gerapporteerde pijn en traumatische stresssymptomen. De studie werd uitgevoerd in twee Nederlandse en een Belgisch brandwondencentrum.

Patiënten met brandwonden werden tijdens de eerste week van opname in het ziekenhuis uitgenodigd deel te nemen aan de studie. Na toestemming tot deelname vulden ze de vragenlijst over traumatisch stresssymptomen in. De pijnscore werd gerapporteerd een dag voor de operatie. Wondmateriaal werd verzameld tijdens de eerste operatie. Dit werd in -80 graden Celsius bewaard. Om te kunnen vaststellen of er in de wond andere concentraties biologische factoren aanwezig waren, werden twee groepen gemaakt: deelnemers met een pijnscore lager dan 4 werden vergeleken met deelnemers met een pijnscore van 4 of hoger. Ook werd een tweedeling gemaakt tussen mensen met hoge stressscores en lage stressscores. Van 53 mensen kon wondmateriaal verzameld worden. Van 43 en 33 mensen respectievelijk waren pijn en stressscores beschikbaar.

De resultaten tonen aan dat mensen met hoge pijnscores hogere concentraties ontstekingsfactor (IL-6) in hun wond hadden. Mensen met hogere stressscores daarentegen hadden lagere concentraties oxytocine (ook wel het knuffelhormoon genoemd) in hun wond.

Deze studie suggereert een connectie tussen bepaalde ontstekingsfactoren en meer pijn in de brandwond. Dit was eerder aangetoond in een dierstudie. Maar naast een immunologische verbinding (ontsteking) lijkt er ook een hormonale verbinding te zijn tussen psychische stress en de huid. Dit is interessant omdat dit mogelijk makkelijker te beïnvloeden is dan de ontstekingsreactie. Meer onderzoek in een grotere steekproef is echter nodig om de bevindingen te staven.

 

print