Gestart in 2012

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: Esther Middelkoop – VUmc/ Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond
Brandwonden veroorzaken schade aan de huid, maar zijn daarnaast ook verstorend voor andere processen in het lichaam, bv voor het immuunsysteem en de bloedstolling. Bloedplaatjes vertonen een duidelijk verloop na een brandwond, met een dip in concentratie op dag 3 en een piek rond dag 15. Het is echter niet bekend of de functie van de bloedplaatjes ook verstoord is.

Doelstelling
Een product dat verrijkt is in bloedplaatjes, PRP, wordt tegenwoordig veel gebruikt voor de behandeling van chirurgische en chronische wonden. Om te onderzoeken of dit ook voor brandwonden een goede aanvulling van therapie zou kunnen zijn, willen we eerst weten of de bloedplaatjes van brandwondenpatiënten een goede functie behouden hebben.

Methoden
Daartoe hebben we bij enkele patiënten op verschillende dagen na hun brandwondongeval bloed afgenomen en de activatie, functie en inhoud van de bloedplaatjes bepaald.

Resultaten
De functie van de bloedplaatjes bleek goed, de inhoud aan groeifactoren was kort na de brandwond lager, maar dit correleerde met de aantallen bloedplaatjes. De activatie van de bloedplaatjes was echter verhoogd, en dit bleef zo gedurende de gehele onderzoeksperiode.

Voor traumapatiënten en patiënten die aan sepsis lijden was al bekend dat bloedplaatjes tot 72 uur na het incident geactiveerd kunnen zijn. Langere tijdreeksen waren echter niet bekend. Wij hebben in deze studie aangetoond dat voor brandwondenpatiënten de activatie en functie van bloedplaatjes gedurende langere tijd (tot 30 dagen) verhoogd blijft.

Gezien de rol van activatie van bloedplaatjes in het bepalen van bloedings- of stollingsrisico’s zijn deze resultaten van belang voor de klinische behandeling van brandwondenpatiënten.

print