Afgerond in 2014

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: M.K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Brandwonden en de zorg voor brandwonden zijn bijzonder vervelende ervaringen voor kinderen. Naarmate verpleegkundigen vaardig(er) zijn in het combineren van de wondzorg met zorg voor het kind, wordt verondersteld dat de zorg aangenamer en minder stressvol en pijnlijk voor het kind zal verlopen (Nilsson e.a., 2011). In het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis wordt daarom sinds twee jaar video interactie begeleiding (VIB) gebruikt als methode om verpleegkundigen te scholen in hoe zij de behoeften van kinderen kunnen peilen en daarop in kunnen spelen tijdens een verbandwissel. Om vast te stellen of VIB niet alleen leidt tot meer kennis, maar ook werkelijk tot gedragsveranderingen is een meetinstrument nodig. Van Ingen Schenau-Veldman (2012) ontwikkelde een taxonomie om de interactie tussen verpleegkundigen en kinderen tijdens verbandwissels systematisch in kaart te brengen. Echter, of die taxonomie indien zij gebruikt wordt door verschillende observatoren of op verschillende momenten, tot dezelfde (betrouwbare) conclusies leidt, is onbek

Doelstelling

Onderzoeken of de taxonomie een betrouwbare methode is om de interactie tussen kinderen en verpleegkundigen tijdens verbandwisselingen in kaart te brengen, meten.

Methoden

Brandwondverpleegkundigen worden gefilmd terwijl zij verband wisselen bij kinderen met acute brandwonden. Deze  filmopnames werden door 2 gecertifieerde VIB trainers en een onderzoekers, onafhankelijk  van elkaar, twee maal ( met 2 maanden tussenpose) gescoord .

Resultaten

Tijdens deze pilot werd ten eerste de originele 4-punts schaal vervangen door een 7-punten schaal. Ten tweede werden, na een test ronde met 10 video opnames, aanpassingen gedaan aan de taxonomie en werden definities van taxonomie- items aangescherpt. Met de aangepaste taxonomie werden vervolgens opnieuw 10 video-opnames gescoord. Een ervaren observator ( brandwondenverpleegkundige en VIB trainer) was in staat interacties betrouwbar te scoren met de taxonomie, een onervaren observator lukte dit echter niet.

Conclusie

Interactie tussen verpleegkundige en kind kan met de taxonomie door een ervaren observator betrouwbar gemeten worden, als alternatief wordt scoren door 2 observatoren aanbevolen.

print