Gestart in 2012

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: Marianne K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondecentra Nederland

Achtergrond

Mensen overleven brandwonden vaak na een lange periode van operaties, immobilisatie, pijn, medicatie en bedrust. Verlies van fysieke fitheid lijkt dan ook een logisch gevolg, maar dit kreeg tot voorkort weinig aandacht. Nu steeds meer mensen brandwonden overleven, wordt gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) steeds belangrijker. Veelbelovende interventies om HRQoL te verhogen zijn training en andere vormen van fysieke activiteit. Fysieke activiteiten zijn daarnaast nodig om gezond te blijven, chronische ziekten te voorkomen en zijn bovendien essentieel in de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Bij kinderen met brandwonden kan het activiteiten niveau te laag zijn vanwege het verlies van fysieke fitheid, maar andere barrières kunnen ook een rol spelen. Het is daarom belangrijk niet alleen fysieke fitheid te bepalen, maar ook het activiteiten niveau van deze kinderen.

Doelstelling 

Het karakteriseren van fysieke fitheid en activiteiten niveau bij kinderen na brandwonden en het onderzoeken van de relatie tussen fysieke fitheid, fysieke activiteiten niveau en HRQoL.

Methoden

Voor deze cross-sectionele observatiestudie komen kinderen in aanmerking van 6 -16 jaar die opgenomen zijn geweest in 1 van de Nederlandse brandwondencentra met matige tot ernstige brandwonden. Hun fysieke fitheid, d.w.z. aerobe capaciteit, spierkracht, lichaamssamenstelling en flexibiliteit, worden eenmalig bepaald. Door de inzet van een mobiel inspanningslab kunnen de metingen gedaan worden op een locatie dichtbij het kind. In de week ervoor of erna worden het fysiek activiteiten niveau en HRQoL bepaald.

Verwachte resultaat

Met dit project wordt duidelijk of er verlies is van fysieke fitheid bij kinderen met brandwonden, en zo ja, welke componenten dit betreft. Verder wordt inzichtelijk hoe fysiek actief deze kinderen zijn en hoe dit samenhangt met fitheid en HRQoL. Deze kennis is nodig om de revalidatie protocollen te verbeteren zodanig dat kinderen zo snel en volledig mogelijk functioneel herstellen na brandwonden.

print