Afgerond in 2015

Projectduur: 1 jaar- pilotstudie

Projectleider: S.E.R. Hovius – Erasmus Medisch Centrum

Beknopte samenvatting van de resultaten

Jeuk is een ernstig en veelvoorkomend probleem bij brandwondpatiënten. Jeuk heeft een sterk negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de brandwondenpatiënt. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat slaapstoornissen, depressies en angststoornissen vaker voorkomen bij brandwond patiënten met jeuk. Daarnaast kan jeuk de wondgenezing vertragen wanneer patiënten regelmatig krabben op de plek van de wond of van de nieuw getransplanteerde huid.

De huidige anti-jeuk therapieën zijn weinig effectief in het verminderen van de jeuk. De beschikbaarheid van een diermodel voor jeuk bij brandwonden is van groot belang voor het ontrafelen van het mechanisme en voor het testen van nieuwe behandelingen. Jeuk wordt hoofdzakelijk door C-zenuwvezels in de huid overgebracht naar het centraal zenuwstelsel. Deze vezels worden onderverdeeld in verschillende types. Het is op dit moment niet bekend welk type zenuwvezel betrokken is bij het ontstaan van jeuk bij brandwonden.In deze pilot studie hebben we een diermodel voor brandwonden ontwikkeld waarbij we gedurende 12 weken het krabgedrag geobserveerd hebben. Op reguliere tijdstippen hebben we huidbiopten uit gezonde en verbrande gebieden afgenomen.

Door middel van immuno-histochemie hebben we de verschillende zenuwvezel types kunnen aantonen en de veranderingen in zenuwvezeldensiteit  de huid kunnen observeren. Concluderend komt uit deze studie naar voren, dat direct na het ontstaan van een 3egraadsbrandwond er een verlies van zenuwvezels in de huid ontstaat en dat de densiteit van zenuwvezels in de huid vrijwel in alle gevallen terugkeert naar controle-waarden gedurende de genezingsfase. Helaas hebben wij geen relatie kunnen vinden tussen zenuwregeneratie en jeukgedrag bij brandwonden. Dit suggereert dat de teruggroei van zenuwvezels in de huid een andere functie heeft en dat jeuk door een ander mechanisme veroorzaakt wordt bij brandwonden.

print