Gestart in 2014

Projectduur: 1 jaar- pilotstudie

Projectleider: S.E.R. Hovius – Erasmus Medisch Centrum

Achtergrond

Jeuk is een ernstig en veelvoorkomend probleem bij brandwondpatiënten. Jeuk heeft een sterk negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de brandwondenpatiënt. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat slaapstoornissen, depressies en angststoornissen vaker voorkomen bij brandwond patiënten met jeuk. Daarnaast kan jeuk de wondgenezing vertragen wanneer patiënten regelmatig krabben op de plek van de wond of van de nieuw getransplanteerde huid. De huidige anti- jeuk therapieën zijn weinig effectief in het verminderen van de jeuk. De beschikbaarheid van een diermodel voor jeuk bij brandwonden is van groot belang voor het ontrafelen van het mechanisme en voor het testen van nieuwe behandelingen. Jeuk wordt hoofdzakelijk door C-zenuwvezels in de huid overgebracht naar het centraal zenuwstelsel. Deze vezels worden onderverdeeld in verschillende types, waaronder peptiderge en non-peptiderge zenuwvezels. Het is op dit moment niet bekend welk type zenuwvezel betrokken is bij het ontstaan van jeuk bij brandwonden. Het is daarom van groot belang om een betrouwbaar diermodel op te zetten om te bepalen hoe de zenuwinnervatie van de huid verandert door jeuk bij brandwonden en om te beoordelen wat het effect is van nieuwe behandelingen. Eén mogelijke nieuwe behandeling is het gebruik van het voedingssupplement acetyl-l-carnitine (ALCAR), waarvan al eerder is aangetoond dat dit supplement zenuwberschermende eigenschappen heeft.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is om een diermodel voor jeuk bij brandwonden te ontwikkelen in de rat waarmee we kunnen bepalen welke zenuwvezels betrokken zijn bij het ontstaan van jeuk bij brandwonden.

Onderzoeksvragen

  1. Welk type zenuwvezels laat een verandering zien van de huid innervatie bij een diermodel voor jeuk bij brandwonden?
  2. Zijn deze veranderingen gecorreleerd aan het jeukgedrag zoals bij dit diermodel tot uiting komt?

Methoden

Allereerst zal er een diermodel voor jeuk na brandwonden ontwikkeld worden op het Erasmus MC. Hiertoe zullen bij ratten derdegraadsbrandwonden geproduceerd worden door een verhitte koperplaat te plaatsen op de geschoren rug voor een periode van 15 sec. De ernst van de jeuk die optreedt zal bepaald worden door de duur van het krabgedrag te kwantificeren. Bij opoffering van de dieren zullen er huidbiopten afgenomen worden die met behulp van verschillende zenuwvezelmarkers aangekleurd zullen worden om zo te achterhalen welke type zenuw betrokken is bij jeuk na brandwonden. Deze veranderingen zullen vergeleken worden met een controle groep.

Verwachte resultaten

We verwachten een valide diermodel voor jeuk na brandwonden te ontwikkelen waarbij we specifieke zenuwvezelveranderingen in de huid zullen aantonen die gecorreleerd zijn aan de ernst van het jeukgedrag.

print