Gestart in 2014

Projectduur: 1 jaar pilotstudie

Projectleider: Maurice Aalders – Academisch Medisch Centrum &  Marielle Vehmeijer

Achtergrond
Brandwonden worden zowel chirurgisch als niet chirurgisch (conservatief) behandeld afhankelijk van de diepte van de brandwond. De diepte van de brandwond is bepalend voor de kans op succesvolle wondheling. Diepe brandwonden worden geopereerd d.m.v. vroege chirurgische verwijdering van de brandwond en het sluiten van de wond met. huidtransplantaten. We willen vroeg in de wondbehandeling de diepte van de brandwond met bijbehorende wondgenezing tendens vaststellen om zo de juiste therapie (wel of niet opereren) in te zetten. Dit om overbodige operaties te voorkomen bij wondgebieden die spontaan genezen dan wel te opereren om onnodige vertraging met kans op infectie of langere opname duur te voorkomen. Hoewel het in schatten van de diepte bij oppervlakkige en bij zeer diep brandwonden relatief eenvoudig is, blijkt lastig bij de tussenliggende dieptes. Daarbij zijn vaak de grote oppervlaktes niet homogeen qua diepte. De klassieke methode om de diepte van brandwonden te bepalen is klinisch. Uit de literatuur is gebleken dat zelfs bij zeer ervaren brandwonden artsen het in schatten van de diepte van de brandwond bij slechts 65-75% van de beoordelingen juist bleek te zijn (Monstrey 2008). Verscheidene technische oplossingen zijn onder evaluatie, zoals Laser Doppler Imaging (LDI), Color Doppler Sonografie en infrarood thermografie (Monstrey 2008), echter geen van allen vervangen ze de klinische blik van de ervaren brandwonden arts(Jaskille 2010, Chatterjee 2006). Spectroscopie is een optische techniek, waarbij chromoforen, licht absorberende stoffen, zoals bloed en bilirubine gemeten kunnen worden (Hampton 2013, Bosschaart 2012). De techniek is gebaseerd op selectieve absorptie van verscheidene kleuren van het optisch spectrum. Hyperspectrale beeldvorming is een combinatie van spectroscopie met digitale fotografie die bewerkstelligt dat per pixel spectrale informatie beschikbaar die gebruikt kan worden om de chromofoor samenstelling van weefsel te bepalen.

Doelstelling
Het doel is om ruimtelijke chemische informatie te verkrijgen over het wondhelings proces van brandwonden met behulp van hyperspectrale beeldvorming. Met de verkregen data zal een wiskundig model gebouwd worden om uiteindelijk de wondheling te voorspellen van een brandwond. In een vroeg stadium kan daarmee een beslissing over wel of niet opereren genomen worden.

Onderzoeksvra(a)g(en)
Kan hyperspectrale beeldvorming gebruikt worden om chemische informatie te verkrijgen over de wondheling van de brandwond? Kan deze verkregen informatie worden gebruikt om een voorspellend wiskundig model te bouwen?

Methoden
Hyperspectale beeldvorming zal gebruikt worden om chemische verandering van de brandwond gedurende de wond heling vast te leggen. Bij patiënten ouder dan 18 jaar opgenomen in het RKZ zullen dagelijks hyperspectrale foto’s gemaakt worden, totdat de patiënt geopereerd wordt danwel tot ontslag indien niet geopereerd. Bij de laatste groep zal er poliklinisch een extra foto gemaakt worden. Een mathematisch voorspellend wondhealings model wordt gebouwd.

Verwachte resultaten
Informatie zal verkregen worden over de chemische samenstelling van de brandwond, zoals water, oxy-, deoxy meth en carboxyhemoglobine, bilirubine en gedenatureerd eiwit (Sowa 2001, Moody 2003, Simini 1998, Findlay 1988, Trengove 1996), Het verloop van samenstelling gedurende de wondheling zal worden gebruikt om een wiskundig model te bouwen om zo de wondheling van de brandwond te kunnen voorspellen. Een vervolg voorstel zal worden geschreven.

print